در پی فراخوان چهار نهاد حقوق بشری ایرانیان در فرانسه، انجمن گفتگو و دمکراسی، جامعه دفاع ار حقوق بشر در ایران، جمعیت کردهای مقیم فرانسه، و کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، روز جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۴) در پاریس یک گردهمایی برای اعتراض به شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران و سرکوب هرگونه مخالفت و دگراندیشی به وسیله جمهوری اسلامی برگزار شد. شرکت کنندگان در این گردهمایی همبستگی خود را با همه زندانیان سیاسی – عقیدتی، به ویژه زندانیان محکوم به اعدام و خانواده های آنها اعلام کردند و بر شرایط وخیم چهار زندانی اهل سنت حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که برای اجرای حکم اعدام به سلول های مرگ منتقل شده اند و رنج خانواده های این زندانیان بسیار تاکید شد.

پس از خواندن بیانیه گردهمایی به وسیله فروغ جواهری، دکتر عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران و پایمال شدن آن از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی سخن گفت. او در سخنانش بر خواست بی‌قید و شرط لغو مجازات اعدام در ایران به عنوان یکی از مهمترین زمینه های همکاری همه نیروهای دموکرات و آزادیخواه تاکید کرد.

به گزارشی از این تظاهرات و سخنرانی های مختلف از جمله آقای لاهیجی (دقایق ۲:۴۵ تا ۱۲) در پیوند زیر توجه کنید.