کتاب جنسیت و ملت اثر نیرایووال دیویس، نویسنده انگلیسی زبان برای اولین بار در افغانستان منتشر شد. این کتاب با برگردان خلیل رستم خانی و از سوی انتشارات آرمان شهر به دست نشر سپرده شده است. کتاب جنسیت و ملت از سلسله کتاب هایی است که انتشارات آرمان شهر به منظور تکوین و نهادینه ساختن حوزه مطالعاتی برای زنان منتشر ساخته است. انتشارات آرمان شهر در سال های گذشته حدود ۱۵۰ هزار جلد کتاب را چاپ و منتشر ساخته که از آن جمله در حوزه مطالعات زنان و جنسیت می توان به کتاب های جنس دوم (در دو جلد) اثر سیمون دوبوار نویسنده و متفکر فرانسوی، اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا وولف نویسنده انگلیسی و  دوکتاب خانواده و جایگاه زن  و خانواده و قانون اثر ضیا مبلغ (محقق و پژوهشگر در حوزه مطالعات زنان) اشاره کرد.

jald-Recovered

حوزه پژوهشی و تحقیقی نیرایووال دیویس مباحثی از قبیل جامعه، روابط جنسیتی، هویت جنسی، فردیت، نظام آموزش جنسی و… می باشد؛ اما بیشترین تمرکز دیویس بر روی مساله گروه های گوناگون قومی و نقش آن ها در تشکیل یک جامعه همبسته، با حس تعلقات ملی و تاثیر آن بر روی سهم بندی و تفکیک جنسیتی است. دیویس در فصل نظریه پردازی درباره جنسیت و ملت چنین می گوید: «این کتاب درباره مناسبات جنسیتی و نحوه تاثیرگزاری آن ها بر طرح ها و فرایندهای ملی و تاثیرپذیری از آن هاست».

دیویس بر این باور است که باید با بررسی نظام مند مناسبات جنسیتی و نسبت آن با پروژه های ملی گرایی، تحلیل و درک درستی از نقش جنسیتی ملت ها به دست داد. پروژه های ملت سازی بر اساس تفکیک دو حوزه خصوصی و عمومی شکل گرفته اند. دیویس با اشاره به این دو حوزه معتقد است، از آن جا که ملی گرایی و ملت ها معمولا به عنوان بخشی از حوزه سیاسی عمومی مورد بحث قرار گرفته اند، کنار گذاشتن زنان از این حوزه بر کنار گذاشتن آن ها از این گفتمان تاثیر گذاشته است. بر همین مبنا، دیویس در جای جای کتاب بر این نکته پافشاری می کند که تفسیر از ملت معمولا درک های مشخصی از مردانگی و زنانگی را در بر می گیرد. او می خواهد به وسیله این اثر، شناخت و تفسیر ما را از پدیده “ملت” تغییر داده و آن را به حوزه های به اصطلاح “حاشیه ای” چون جنسیت و جایگاه آن در شکل گیری یک ملت و تشدید حس ملی گرایی بکشاند.

جنسیت و ملت
نویسنده: نیرا یووال‏ـ‏دیویس
مترجمان: خلیل رستم خانی و ستاره عراقی (فصل ۳)
طرح جلد: روح الامین امینی
برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: ۱۳۹۳
شماره‌گان: ۱۰۰۰
حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است