عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون جوامع بین‌المللی حقوق بشر، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که نامه محمد جواد لاریجانی به ناوی پیلای جدید‌ترین گام جمهوری اسلامی برای توجیه ممانعت از ورود احمد شهید به ایران است:

لاهیجی: طی دو سال گذشته بار‌ها و بار‌ها چه محمد جواد لاریجانی، چه برادرش به عنوان رییس قوه قضاییه و دیگران حملاتی نسبت به احمد شهید کرده‌اند و شورای حقوق بشر نه فقط به این حملات توجهی نکرد بلکه مدت ماموریت احمد شهید را هم تمدید کرد، لذا این حمله‌ها و این توهین‌ها و ناسزا‌ها راه به جایی نخواهد برد. باید پاسخ داد به آقای لاریجانی که اگر جمهوری اسلامی طی سه سال گذشته، دو سال گذشته، ‌به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نداده، ‌چرا طی شش سال گذشته به هیچ یک از گزارشگر‌های موضوعی سازمان ملل هم اجازه ورود به ایران نداده است. درباره آن‌ها چه محمدجواد لاریجانی و چه دیگران اعتراض نکردند و اعتراض‌شان هم به جایی نخواهد رسید».

این گفتگو را در اینجا بشنوید

http://www.radiofarda.com/content/f4_iranian_insult_shaheed_larijani/25447259.html

——————————————-

League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فیس بوک
E-mail: lddhi(at)fidh.org
یا lddhi.fidh(at)gmail.com 
Twitter: @fidh_fa