هفته بزرگ داشت حقوق بشر

۷ تا ۱۰ دسمبر ۲۰۱۴ – ۱۶ تا ۱۹ قوس ۱۳۹۳ – کابل

davat nameh

بنیاد آرمان شهر و انستیتیوت فرانسه در افغانستان در هفته حقوق بشر با برنامه هایی متنوع میزبان شما هستند که همراه است با میزگردهایی با شخصیت های دولتی، جامعه مدنی و متخصصین بین المللی، شب شعرخوانی با حضور شاعرانی از سراسر افغانستان، نمایشگاه آثار هنری، نمایش فیلم، کنسرت موسیقی به مناسبت اهدای تندیس های “جشنواره بین المللی صلح سیمرغ” به هنرمندان برگزیده عرصه موسیقی در منطقه و توزیع کتاب های تازه انتشارات آرمان شهر

یکشنبه ۷ دسمبر ۲۰۱۴ – ۱۶ قوس ۱۳۹۳ به مناسبت کمپاین ۱۶ روز فعالیت برای محو خشونت علیه زنان

ساعت ۱-۳:۳۰ میزگرد “مشارکت سیاسی زنان و حفاظت از دستاوردها”

ساعت ۴- ۵:۳۰ افتتاح نمایشگاه آثار هنری معرفی و توزیع رایگان ۵۰۰۰ جلد کتاب جدید آرمان شهر

دوشنبه ۸ دسمبر ۲۰۱۴ – ۱۷ قوس ۱۳۹۳ به پیشواز روز بین المللی مبارزه علیه فساد
ساعت ۱:۳۰- ۳ میزگرد “نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در دفاع از حقوق بشر و روندهای دموکراتیک”
ساعت ۴- ۵:۳۰ برنامه فرهنگی نمایش فیلم های برگزیده دومین دور “جشنواره بین المللی فیلم زنان – هرات”

سه شنبه ۹ دسمبر ۲۰۱۴ – ۱۸ قوس ۱۳۹۳ به پیشواز روز ملی قربانیان در افغانستان
ساعت ۱-۳:۳۰ میزگرد “عدالت انتقالی برای مردم افغانستان چه مفهومی دارد؟ از خواسته تا عمل در راستای ایجاد صلح در سطح ملی”
ساعت ۵:۳۰ ـ ۴ برنامه فرهنگی شب شعر صلح و زنان با حضور شاعرانی از سراسر افغانستان و نمایش شعرخوانی “سیمرغ صلح” با اجرای هنرمندان نامی تاجیکستان

چهارشنبه ۱۰ دسمبر ۲۰۱۴ – ۱۹ قوس ۱۳۹۳ به پیشواز روز جهانی حقوق بشر
ساعت ۱:۳۰- ۳ میزگرد “دفاع از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در برابر سرکوب و اعمال خودسرانه قدرت از سوی  دولت  و نیروهای مسلح مخالف دولت”
ساعت ۴- ۵:۳۰ برنامه فرهنگی اهدای تندیس های “جشنواره بین المللی صلح سیمرغ” به هنرمندان برگزیده عرصه موسیقی در افغانستان و منطقه همراه با کنسرت موسیقی
نشانی: روبروی شهرداری کابل، لیسه استقلال، انستیتیوت فرانسه در افغانستان
شماره تماس: ۰۷۰۰۴۲۷۲۴۴ – ۰۷۹۶۴۴۲۷۸۸
آدرس الکترونیک: armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
تارنما: http://openasia.org

توجه، توجه! انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت یا کاپی آن و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور است.