بنیاد آرمان شهر افتخار دارد برگزیدگان سومین جایزه بین المللی صلح سیمرغ را همزمان با ۱۸ سالگی این سازمان اعلام دارد. در این مراسم ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ۳۵ هنرمند برنامه اجرا خواهد کرد.

18
تندیس لاجوردین دور سوم به چهره ها و نهادهای فعال در حوزه موسیقی افغانستان، تاجیکستان و ایران اهدا خواهد شد.
جایزه بین المللی صلح سیمرغ در دور  اول خود از شاعران و نویسندگانی از افغانستان و ایران، و در دور دوم از ناشران مستقل افغانستان تقدیر کرده بود.
زمان: چهارشنبه ۱۰ دسمبر ۲۰۱۴ – ۱۹ قوس ۱۳۹۳، ساعت ۵:۳۰ ـ ۴ بعدازظهر