فرهنگِ نقدِ فمینیستی
گزیده‏ای از مجموعه فرانسوی Dictionnaire critique du féminisme
(زیر نظر: اِلِنا ایراتا، فرانسواز لَبوری، اِلِن لو دوآرِه و دانیل سِنوتیه؛ نشر دانشگاهی فرانسه)

مترجمان: مژگان ملکیان  و نگین شریف
مجموعه فارسی زیر نظر: آزاده کیان
ویرایش: خلیل رستم‏ خانی
طرح جلد و برگ‌آرایی: روح الامین امینی
سری: «زنان»
انتشارات آرمان‏شهر
چاپ اول: پاییز ۱۳۹۳
شماره‏ گان: ۱۰۰۰

naqde

یادداشتی برای خواننده
کتاب «فرهنگ نقد فمینیستی» گزیده‏ای از مجموعه فرانسوی Dictionnaire critique du féminisme زیر نظر: اِلِنا ایراتا، فرانسواز لَبوری، اِلِن لو دوآرِه و دانیل سِنوتیه؛ نشر دانشگاهی فرانسه است که برای اولین بار از فرانسه به فارسی برگردانده شده است. در این کتاب مفاهیمی مانند جنس و جنسیت، رفتار جنسی، تقسیم جنسی کار و روابط اجتماعی جنسیتی، کار خانگی، خانواده، سلطه، خشونت و آزار جنسی و … با رویکردی انتقادی به تعاریف مختلفی که از این مفاهیم تاکنون در علوم اجتماعی ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفته است.