کتابی که پیش رو دارید با عنوان «جنبش های اجتماعی زنان»، مجموعه مقالاتی است که در ۵ بخش گردآوری شده است. در بخش اول این کتاب نگاهی می اندازیم به جنبشهای زنان در غرب و نقش فناوری های اطلاعاتی درتوانمندسازی دموکراسی و پیشبرد مفهوم حقوق زنان درجوامع اسلامی. در بخش دوم مقالاتی در خصوص زنان افغانستان و مبارزات آنان در طول یک قرن گذشته و تاثیر رشد سازمانهای غیردولتی بر جنبش زنان افغانستان آمده است. بخش سوم این کتاب به مبارزات زنان ایرانی از دوران مشروطیت تا مطالبات امروز آنان و شرایط جامعه ایران، اختصاص یافته است. در بخش چهارم، در دو مقاله مجزا به شیوه سازماندهی و کار جنبش زنان در ترکیه و تغییرات ژرف قانونی در قوانین ترکیه پرداخته شده و در بخش پایانی به حرکت‏های ازادی‏خواهانه زنان در جهان عرب، نقش استعمار، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی زنان و همین‏طور و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اشغال عراق توسط آمریکا  بر زنان عراقی و مناسبات جنسیتی و همین‏طور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی مورد بررسی قرار گرفته است.

m 11

این کتاب در سری «زنان» انتشارات آرمان‏شهر-که در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب به نشر رسانده- به چاپ می رسد. سری «زنان» شامل مجموعه‏ای است از کتاب‏ها، منابع و مقالاتی که برای یک دوره مطالعات زنان در کلاس‏های درسی دانشگاه و گروه‏های کتاب‏خوانی فراهم آمده است. برخی از این کتاب‏ها، کتاب مرجع و برخی گزینه‏ای از مطالبی هستند که هر دانشجو و فعال حقوق برابری باید با آنها آشنا باشد. هم‏چنین در تهیه این مجموعه، کوشش شده است تا کتاب‏ها و مقالات جدیدی نیز که تا به حال به زبان فارسی برگردانده نشده است، ترجمه و در اختیار خواننده پویا و علاقمند قرار بگیرد. امیدوار هستیم که در آینده‏ای نزدیک به این سری «زنان» غنای بیشتری دهیم.

کتاب‏هایی که تاکنون در سری زنان منتشر شده است:

–       فرهنگ نقد فمینیستی(اولین بار به زبان فارسی)

–       فرودستی جنسیت در علوم اجتماعی (اولین بار به زبان فارسی)

–       جنسیت و ملت اثر نیرا یوال دیویس (اولین بار به زبان فارسی)

–       جنس دوم (جلد اول) اثر سیمون دووبوار

–       جنس دوم (جلد دوم) اثر سیمون دووبوار

–       اتاقی از ان خود اثر ویرجینیا ولف

–       خانواده و جایگاه زن از منظر شریعت، قانون و عرف در افغانستان، مجموعه مقالات به کوشش عبدالواحد ضیاء مبلغ

–       خانواده و قانون، دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان به کوشش عبدالواحد ضیاء مبلغ

–       تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش، سیاست نامه ۴-۵ به کوشش گیسو جهانگیری و شورانگیز داداشی

–       بررسی وضعیت زنان در افغانستان و تاجیکستان

–       عدالت برای زنان در جنگ و صلح، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم‏خانی

–       کمپاین ۵۰% زنان افغانستان

–       مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشینی؟

–       مطالبات زنان افغانستان از رییس جمهور آینده، کمپاین ۵۰% زنان

–       زنان صلح را می‏سرآیند

–       جنبش زنان: نهضت ملی یا روند تصنعی؟

–       ما همه فمینیستیم (شاید خبر نداریم)

کتاب حاضر بدون ابتکار اولیه و همکاری گیسو جهانگیری، شورانگیز داداشی و روح الامین امینی که قدر‏دان کوشش‏ های شان هستیم به نشر نمی رسید. از میان سایر همکاران در بنیاد آرمان‏شهر از جاوید راد، عتیق اروند و کبیر احمد نشاط که هرکدام در بخش‏های مختلف آماده سازی این کتاب، ما را یاری داده‏ اند، کمال تشکر را داریم.