unv afgh

کمپین افغانستان به روایت دیگر در اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی با هدف بایگانی آرا و افکار شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان در آستانه شروع کمپین های انتخاباتی انتخابات ۹۳ آغاز گردید. در این کمپین بنیاد آرمان شهر در پی آن بود تا با صد شخصیت از سه حوزه فوق الذکر که همواره در شکل گیری چیزی به نام تاریخ غیر رسمی افغانسان نقش داشته و تاثیر گذار بوده اند مصاحبه نماید. این مصاحبه ها همگی با تم های حقوق بشری و مساله زنان گره خورده بودند. سوال‏ها در هر  مصاحبه از زندگی شخصی شروع شده و کم کم با بحث در مورد کارها و فعالیت های حقوق بشری وارد پرسش از مساله زنان می شد. در چند سوال پایانی به تدریج پرسش ها جنبه شخصی تری به خود گرفته و مساله تعهد و وجدان فعالان حقوق بشر را در محور توجه قرار می دهد.

این صد مصاحبه به صورت سلسله وار و با عنوان کمپین افغانستان به روایت دیگر در روزنامه ۸ صبح، سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، روزنامه هافینگتن پست در آمریکا و شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک به نشر سپرده می شد. در تهیه و ترتیب، ویراست و انتشار این صد مصاحبه مجموعه ای از اعضای بنیاد آرمان شهر دخیل بودند. کمپین افغانستان به روایت دیگر مدت یک و نیم سال را در بر گرفت و ثمره این کار بزرگ و ارزشمند ثبت و پخش آرا، نظریات و دیدگاه های عده کثیری از فرهنگیان و فعالان حوزه حقوق بشر و حوزه زنان بود.

 لینک ها:
آرمان شهر
 فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (به انگلیسی)
هافینگتون پست (Huffington Post)
بی بی سی فارسی
۸ صبح
سلام تایمز