آرمان شهر منتشر کرد:

“چه ها که نوشتیم” اثر نویسنده نامی افغانستان استاد رهنورد زریاب

“چه ها که نوشتیم!” اثر نویسنده نامی افغانستان استاد رهنورد زریاب برای اولین بار در کشور منتشر شد. این کتاب پیش از این توسط انتشارات عرفان در تهران چاپ شده بود و اینک با افزوده ها و ویرایش تازه از سوی انتشارات آرمان شهر به دسترس خوانندگان قرار گرفته است.

jald

چه ها که نوشتیم مجموعه ۱۲ مقاله است که عمدتا مشتمل بر مسایل فرهنگی در جغرافیای ماست و در کنار آن مباحثی خاص ادبیات مانند ریزه گرایی –مینی مالیسم و نقد ادبی نیز در آن مطرح شده است.

پیش از این نیز کتاب پایان کار سه رویین تن از این نویسنده از سوی انتشارات آرمان شهر چاپ شده بود.

استاد هنورد زریاب در افغانستان و بیرون از آن بیشتر به عنوان داستان نویس شناخته می شود و عده ای از اهل تحقیق نثر او را بهترین نمونه نثر داستانی افغانستان می دانند.

از وی تا کنون ۱۷ اثر انتشار یافته است که بیشتر آن ها لباس داستان کوتاه و رمان را بر تن دارند و بعضی از این آثار شامل مجموعه نوشته هاییست که در زمینه های فرهنگ و ادبیات گرد آمده است و تنها کتاب “دور قمر” نگرشی است بر روی دادهای کشور، از کودتای اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ هجری خورشیدی تا شکل گیری طالبان.

در کتاب “چه ها که نوشتیم” این عناوین به چشم می خورد: مقولۀ ریزه‌گرایی و ریزه‌‎گرایی در ادبیّات، دوسه گپ دربارۀ نقد ادبی، آیا «آن» Charisma  می‌تواند بود؟، محمود طرزی و فارسی ناب در افغانستان سد سال پیش، خرقه در رهن شراب، سخن‌وری ذواللسانین در بند شاه هند، گذشته‌ها را چی‌گونه می‌بینیم؟، بیایید که اندکی رسوا شویم!، قصّۀ غم‌انگیز جشن‌های ما، نقش‌هایی از شقاوت‌های شرقی، اوصافی از واصف و وصف او در صف اصحاب فلسفه، این اسلام سنتی عزیز ما

شناسنامه:

چه‌ها که نوشتیم!

ره‌نَوَرد زریاب

طرّاحِ جلد: روح‌الامین امینی

برگ‌آرا: اورنگ‌زیب بیضایی

ناشر: بنیاد آرمان‌شهر

زمانِ چاپ: زمستان ۱۳۹۳

شماره‌گان:۱۰۰۰