m. dawood mubarezخبرگزاری پژواک

شمارى از باشندگان ولسوالى پرچمن فراه، ولسوال این ولسوالى را به قتل چندین تن، شکنجۀ مردم، اختلاس، گرفتن پول به شکل غیرقانونى از مردم و جرایم دیگر متهم می‌کنند.
همچنان آن‌ها مدعى‌اند که در ولسوالى پرچمن، حکومت خانوادگى حاکم است و از ظلم محمد داوود مبارز ولسوال پرچمن و اطرافیان او، بیش از سه هزار خانواده مجبور به ترک این ولسوالى شده‌اند.
در کنار نگرانى کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشرى در پُرچمن، حبس خانگى یک خانواده براى حدود یک و نیم سال، تعلق اداره محلى پرچمن به یک خانواده و نبود اقدام لازم حکومت در برابر ولسوال، موارد دیگرى است که برخى مردم پرچمن از آن شکایت دارند.
قتل سه مرد یک خانواده
اعضای یک خانواده که باشندگان اصلى مرکز ولسوالی پرچمن می‌باشند، می‌گویند که محمد داوود مبارز دو مرد و یک کودک این خانواده را به قتل رسانده و متباقى اعضاى این خانواده بعد از سپرى کردن یک و نیم سال «حبس خانوادگى» از ترس مبارز مجبور به ترک پرچمن شده‌اند.
عایشه ٣۵ ساله عضو این خانواده به آژانس خبرى پژواک گفت که محمدسلیم مبارز ولسوال پیشین پرچمن و پدر محمدداوود مبارز، در اوایل عقرب سال ١٣٩١ در اثر برخورد مو‌تر حاملش با ماین کنار جاده، کشته شد.
این خانم افزود که بعد از این، محمد داوود مبارز به عوض پدرش به حیث ولسوال پرچمن تعیین شد و ناحق تهمت قتل پدرش را بر شوهر و برادر شوهر او بست.
وی گفت: «داوود مبارز با افراد مسلح خود آمد و عبدالرشید ۴۵ ساله برادر شوهرم را که در حال دَرَو کردن علف در کشت کنار خانه‌اش بود به زور بردند؛ در جریان بردن، او را با چوب و قنداق کلاشنکوف آن قدر زده بودند که در مسیر راه جان داده بود و حتی جسدش را هم به ما ندادند.»
وى افزود که حدود ده ماه بعد عبدالظاهر برادر ولسوال با چند تن از افراد مسلح، به خانه آن‌ها آمدند و شوهر او (عبدالغنى) را با خود بردند و افراد نزدیک به ولسوالی گفته‌اند که عبدالغنى بعد از شکنجه زیاد کشته شده است.
عایشه گفت: «یک و نیم ماه بعد از بردن عبدالغنی، یک بار دیگر افراد ولسوال آمدند و طفل سه ساله عبدالغنی را که از زن دومی‌اش بود، با خود بردند و بعد از چند روز جسدش را به ما تسلیم کرده و گفتند که داخل جوی افتاده و مرده است؛ در حالی که ما آن را نزد داکتر بردیم؛ داکتر بعد از معاینات گفت که طفل خفه شده است.»
وی نام داکتر یادشده را نگرفت و گفت که این کودک آخرین مرد این خانه بود که از سوى افراد ولسوال به قتل رسید.
حبس خانگى
اعضاى این خانواده می‌گویند که داوود مبارز، آن‌ها را حدود یک ونیم سال در «حبس خانگى» نگه داشته بود.
عایشه گفت که داوود مبارز بعد از قتل کودک یادشده به متباقى ١۵عضو این خانواده که تمام آن‌ها زنان و دختران هستند، تا یک و نیم سال اجازه خارج شدن از منزل را نمى داد.
او افزود: «نزدیک به یک و نیم سال درحبس خانگی بودیم که نه ما می‌توانستیم با کسی ارتباط برقرار کنیم و نه هم کسی با ما ارتباط داشته می‌توانست.»
وی گفت که در این مدت، برخى مردم محل زمانى آن‌ها را در قسمت مواد خوراکى کمک مى کردند که افراد مسلح ولسوال در محل نمى بودند.
به گفتۀ عایشه، سرانجام بردارزاده او که در ولایت قندهار سرباز است، به قوماندان امنیه قبلى فراه محمدرازق یعقوبى شکایت نمود و از اثر فشار یعقوبی، ولسوال پرچمن آن‌ها را از حبس خانگى‌‌ رها کرد.
محمدرزاق یعقوبى، بدون ارایه جزییات گفت که دعوا میان ولسوال و خانواده یادشده وجود داشت و اقارب این خانواده، مشکل شان را با وى از طریق تیلیفون مطرح نموده بودند.
او در مورد حبس خانواده یادشده و اقدامات وى در مورد شکایات این خانواده گفت: «من به وساطت موسفیدان، این مشکل را حل کردم و به ولسوال گفتم هر مشکلى که وجود دارد، باید از طریق قانون و شریعت حل شود.»
عایشه علاوه کرد که آن‌ها (اعضاى خانواده) بعد از رهایى از حبس خانگى، از پرچمن فرار نمودند و به خانه برادرش (بشیراحمد) به ولسوالى شیندند هرات رفتند و سپس از شیندند به مرکز فراه آمده‌اند.
او در حالی که می‌گفت هیچ عضو این خانواده در قتل سلیم مبارز دست ندارد، علاوه کرد: «چون ولسوال پرچمن یک شخص انسان کُش است و در هر جا نفر دارد، ما تا به حال جرئت نمی‌کردیم که به جایى شکایت بکنیم، ولی حالا دگه دل ره به دریا زدیم و به بتاریخ ٩ ثور امسال به مقام ولایت عریضه کردیم و منتظر نتیجه آن می‌باشیم.»
خاور۴٠ ساله خواهر عبدالرشید و عبدالغنی ضمن تایید سخنان عایشه گفت: «در جریان حبس خانگی بالاى مان بسیار سخت گذشت، شب و روز و همیشه چند تن از سربازان مسلح ولسوال چهار طرف خانه ‌مان ایستاده بودند، ما را اجازه بیرون شدن از خانه نمی‌دادند، رفت و آمد دیگران به خانه‌ مان منع بود، خود ولسوال هر چند وقت بعد به خانه می‌آمد و خانه‌ مان را تلاشی می‌کرد و ما را اذیت می‌کرد.»
خاور در حالی که اشک از چشمانش جاری شد و به گریه افتاد گفت: «در جریان حبس خانگی یک دختر ١٨ ساله عبدالرشید از پریشانی و فشار زیاد، دو چشمانش را از دست داد و حالا کور است.»
او افزود: «ولسوال ظالم و جنایتکار تمامی این ستم را به خاطری بر ما روا داشت که گمان می‌کرد عبدالرشید و یا عبدالغنی برای پدرش سلیم مبارز ماین گذاشته بودند؛ در حالى که برادرانم هر دو غریب کار و مظلوم بودند و آن‌ها فقط بالای زمین شان کار می‌کردند.»
خاور گفت: «خطر ولسوال هنوز هم ما را تهدید می‌کند؛ حالا اگر حکومت غَور ما را نکند، ما مجبوریم که خود مان را در مقابل دفتر والی آتش بزنیم تا از شر ولسوال خلاص شویم.»
اعضاى این خانواده می‌گویند، با آنکه برخى مقام‌هاى دولت از این ظلم و ناروایى آگاهى دارند؛ اما هیچ اقدامى نکرده‌اند.
به گفته آن‌ها، داوود مبارز و پدرش ده‌ها تن دیگر را نیز بى گناه شکنجه و زندانى نموده و تعداد آن‌ها را کشته‌اند.
این در حالی است که شمار دیگرى از باشندگان این ولسوالى نیز از ولسوال پرچمن شکایت دارند.
جرایم دیگر ضد بشرى
نورالدین یک تن از باشندگان پرچمن، کاپى عریضه اى را در اختیار آژانس خبرى پژواک قرار داد و گفت که او و شمار دیگرى از باشندگان این ولسوالى حدود ٢۵ روز پیش این عریضه را به مقام‌ ولایت فراه داده اند.
در متن این عریضه تذکر رفته است که قتل ١١ تن، مجبور کردن افراد به کشت کوکنار، گرفتن ٣٣٠ افغانى در عید‌ها و ۵٠٠ افغانى براى مواد محروقاتى زمستان کارمندان ولسوالى از هر خانواده، نکاح کردن دختران به شکل جبرى براى افراد خود، گرفتن سالانه شمار زیادى گوسفند‌ به طور جزیه از کوچى‌ها، انحصار مواد سوخت، سمنت و غیره و فروش یک پاکت سمنت ١٢٠٠ افغانى، حیف و میل پول هاى پروژه‌ها و انجام کار آن به شکل اجبارى بالاى مردم، از کارکردهاى غیرقانونى ولسوال پرچمن است.
فرار خانواده‌ها از حکومت خانوادگى
همچنان در عریضه آمده است که در پرچمن، حکومت خانوادگى حاکم است و ٣١٠٠ خانواده از ظلم ولسوال و اطرافیان او مجبور به ترک منازل شان شده و به مناطق دیگر رفته اند.
عارضین نوشته‌اند که عبدالظاهر برادر داوود مبارز مدیر امنیت و عبدالولى برادر دیگر ولسوال، قوماندان امنیه پرچمن است و برخى دیگرى مامورین این ولسوالى نیز کسانى‌اند که روابط خویشاوندى با ولسوال دارند.
عبدالله خان یک تن دیگر از عارضین که به گفته او از «ظلم و ناروایى» ولسوال، پرچمن را ترک نموده و اکنون با فامیل خود در ولایت نیمروز زندگى می‌کند، تایید کرد که ٢١ تن به شمول وى این عرضه را به مقام‌ ولایت فراه داده اند.
عبدالله نیز گفت که داوود مبارز برعلاوه جنایات دیگرى را که انجام داده، سه عضو یک خانواده به شمول یک کودک را به قتل رسانده است.
او بدون ارایه جزییات افزود: «در ولسوالى پرچمن هیچ کس اختیار خود را ندارد، اختیار مُلک خود را ندارد، اختیار ناموس خود را ندارد، اختیار دختران خود را ندارد، هزار‌ها سیاه سر مردم بى آبرو شده و بالاى آن‌ها تجاوز شده است.»
او علاوه کرد: «ما که مهاجر شدیم آمدم به نیمروز، پول همه چیز را می‌دادیم، پول عید را می‌دادیم، پول سوخت را می‌دادیم، پول سرباز را می‌دادیم، همه کار‌ها را می‌کردیم، فقط ما که مهاجر شدیم به ما خطر متوجه بود؛ اینکه بالاى ناموس ما تجاوز نشود و دخترهاى ما را نفروشد، مهاجر شدیم. »
همچنان وى گفت که اگر کسى در پرچمن در زمین هاى خود گندم هم کشت کند، بنام عشر و زکات مطابق مقدار تعیین شده کشت تریاک، باید به ولسوال پول بپردازد.
موصوف گفت که در ١٢ سال اخیر مردم پرچمن چندین بار به مقام‌ ولایت فراه از عملکردهاى ولسوال کنونى پرچمن و پدر او که به حیث ولسوال کار می‌کرد، عارض شده‌اند؛ اما کسى به داد آن‌ها نرسیده است.
همچنان او علاوه کرد: «خود رییس جمهور حامد کرزى [در زمان ریاست جمهورى او] به فراه آمده بود، ما عریضه خود را نوشته کردیم و به دست خود رییس جمهور دادیم. »
شمار دیگرى از باشندگان پرچمن نیز تایید کردند که داوود مبارز در جرایم مختلف داست دارد.
بادار خان یک تن از باشندگان این ولسوالى گفت که ولسوال پرچمن، مرتکب جرایم متعدد به شمول قتل شمارى از باشندگان این ولسوالى شده است و مردم این ولسوالى به شمول وى طى چند سال پانزده بار از ظلم ولسوال به مقام‌ ولایت فراه عریضه داده؛ اما هیچ بار به آن توجه نشده است.
نگرانى کمیسیون حقوق بشر
رفیع الله بیدار سخنگوى کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که گرچه تا حال به دلیل ناامنى‌ها تیم این کمیسیون براى انجام تحقیقات به پرچمن رفته نتوانسته؛ اما معلومات ابتدایى کمیسیون نشان می‌دهد که داوود مبارز ولسوال پرچمن به گونه خودسر عمل می‌کند و از حکومت مرکزى اطاعت ندارد.
به گفته وى؛ معلومات ابتدایى کمیسیون نشان می‌دهد که داوود مبارز از تمام مردم این ولسوالى به زور جزیه می‌گیرد، مردم را به شکل خودسر و غیرقانونی مجازات می‌کند و دسترسى به عدالت را در این ولسوالى مشکل ساخته است.
موصوف گفت که داوود مبارز تلاش دارد تا مردم پرچمن، مشکلات شان را به قضا و حکومت رسانده نتوانند.
همچنان بیدار افزود که ولسوال پرچمن، راه هاى مواصلاتى این ولسوالى را تحت اثر خود قرار داده و تجارت را انحصار کرده است.
بیدارخاطرنشان کرد که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهورى، در این ولسوالى تقلب گسترده از سوى ولسوال صورت گرفته بود و به همین دلیل، تمام آراى این ولسوالى باطل اعلان شد.
به گفتۀ موصوف، دفتر ساحوى کمیسیون درهرات، این مشکلات را با والى سابق آن ولایت شریک ساخته؛ اما هیچ نتیجه اى در پى نداشته و مشکلات هنوزهم در این ولسوالى وجود دارد.
بیدار، در مورد ادعاهاى مردم مبنى بر قتل برخى افراد از سوى داوود مبارز گفت: «تا حال دراین مورد کسى به ما شکایت نکرده و قضیه خاص ثبت نیست؛ اما این قدر خودسرى هایى را که انجام داده ممکن قتل هم کرده باشد. »
موصوف گفت که این کمیسیون، به دلیلى معلومات دقیق ندارد که تیم هاى کمیسیون بنا بر مشکلات امنیتى به این ولسوالى رفته نمى توانند و مردم این ولسوالى نیز نسبت ظلم و ستم این شخص به مراجع عدلى و قضایى دسترسى ندارند.
وى وضعیت حقوق بشرى دراین ولسوالى را نگران کننده خواند و گُفت که کمیسیون حقوق بشر در نظردارد گزارشى از وضعیت حقوق بشرى در این ولسوالى را تهیه و در اختیار رییس جمهور قرار دهد.
اقدامات ناکام اداره محلی
محمد یونس رسولی معاون مقام ولایت فراه گفت که در چند سال اخیر، ده‌ها بار برخی مردم پرچمن از ولسوال این ولسوالى به ولایت شکایت نموده و مقام‌ ولایت عرایض مردم را به قوماندانى امنیه محول کرده است.
او در مورد اقدام قوماندانى امنیه در قبال شکایات مردم، جواب مشخص ارایه نکرد و بدون ارایه جزییات گفت: «ولسوال [پیشین پرچمن محمدسلیم مبارز] را خواستیم، آمد، به همرایش گپ زده شد، اصلاح شد و رفت. »
همچنان او افزود که عرایض عایشه و خانواده او و شمارى از مردم محل مبنى بر شکایات آنان از محمدداود مبارز ولسوال کنونى پرچمن نیز در این اواخر به مقام‌ ولایت رسیده است.
رسولی گفت: «ما ولسوال پرچمن [داوود مبارز] را مکتوب دادیم که هرچه عاجل‌ خود را جهت استجواب که نهاد‌های عدلی و قضای در مورد این شاکیان دارند، به مرکز فراه برساند؛ اما تا به حال زمینه آمدن وی مساعد نشده؛ زیرا از طریق زمینی به دلیل ناامنی آمدن او ممکن نیست و از طریق هوایی هم تا به حال امکانات مساعد نشده است. »
به گفته وى به قوماندانى امنیه فراه وظیفه داده شده است تا هر چه عاجل ولسوال پرچمن را به فراه انتقال دهد.
رسولى در مورد اینکه چرا یک تن از برادران داوود مبارز به حیث قوماندان امنیه و برادر دیگر او به حیث مدیر امنیت پرچمن کار می‌کنند؟ گفت: «ازطرف بالا تعیین شده، من نمى دانم که چرا تعیین شده‌اند. »
مل پاسوال فضل محمد صمدیار قوماندان امنیه فراه نخواست در این مورد چیزی بگوید؛ اما یک مقام دیگر ولایت فراه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که تمامی مقام‌هاى فراه به شمول والی و حتی شورای امنیت ملى، از قتل سه عضو یک خانواده توسط محمد داود ولسوال پرچمن با خبر‌اند و حقیقت دارد.
این منبع علاوه کرد: «محمد سلیم مبارز ولسوال قبلی یک شخص قاتل، جنایتکار، و دیکتاتور بود که در آن ولسوالی یک حکومت ملک الطوایفی برای خود ساخته بود و طی یک دهه گذشته، هرگز امر مقامات ولایتی و حتی ریاست جمهوری را نپذیرفته است. »
وی گفت که محمد داود مبارز نیز چون پدرش، مخالفان خود را سرکوب می‌کند و به دلیل نبود امکانات ارتباطی چون تیلیفون در پرچمن و فاصله زیاد این ولسوالى با مرکز ولایت(٣۶٠ کیلومتر)، مردم نمی‌توانند صدای شان را به دولت و رسانه‌ها برسانند.
موصوف افزود: «هر سال چند مورد شکایت اهالی این ولسوالی در مورد قتل اقارب شان از سوی ولسوال و افراد مسلح ولسوال به مقام ولایت می‌رسد ولی تمامی والی‌های گذشته با آنکه بعضی آنها تلاش کردند که او را محاکمه کنند؛ اما زور شان نرسیده است.»
به گفته او، ولسوال به هدف مخفى نگهداشتن عملکردهاى خود نمى خواهد شبکه هاى مخابراتى در این ولسوالى فعالیت داشته باشند و مردم پرچمن با بیرون در تماس شوند.
در عین حال یک مقام‌ قوماندانی امنیه فراه که او نیز نخواست نامش گرفته شود، تایید کرد که ولسوال پرچمن جرایم متعدد به شمول قتل سه عضو یک خانواده را مرتکب شده است.
وى علاوه کرد: «ما قبلاً تحقیقات کرده‌ایم و خوب می‌دانیم که تمام حرف‌های اعضای این خانواده راست است، ولی فعلاً وقت محاکمه ولسوال نیست؛ زیرا با این کار شر بزرگی به وجود خواهد آمد.»
به گفته وى، پرچمن با آنکه یکی از مناطق استراتیژیک برای مخالفین مسلح دولت به شمار مى آید، ولی توسط همین ولسوال امن نگه داشته شده و در صورت برکناری او امکان آن می‌رود که ولسوالی به دست مخالفین مسلح سقوط کند.
پژواک، از تاریخ ٢۶ ثور تا امروز( دوم جوزا) بارها با دو شماره تیلیفون دیجیتل ولسوال تماس گرفت؛ اما هر بار یک تن جواب می‌داد و می‌گفت که براى گفتگو با ولسوال بعداً ( نیم ساعت بعد، ده دقیقه بعد و چند روز بعد) تماس گرفته شود.
امروز در تماس دیگر، یک تن شماره تیلفون همراه (موبایل) را داد و گفت که با این شماره با شخص ولسوال تماس برقرار کنید، اما این شماره خاموش بود.
سرانجام در تماس اخیر پژواک با شماره دیجیتل ولسوال، یک تن گفت که چند دقیقه بعد زنگ بزنید تا مدیر امنیت این ولسوالى جواب دهد، اما با دها بار زنگ زدن با این شماره نیز تماس برقرار نمیشد.
با آن هم درصورتی که داوود مبارز در مورد اتهامات وارد شده بر وى ابراز نظر کند، پژواک مطابق پالیسى نشراتى خود نظر او را نشر خواهد کرد.
به اساس معلومات باشندگان پرچمن، محمد داوود مبارز حدود سى سال عمر دارد، باشنده قریه میدانک- مرکز ولسوالی پرچمن است، سند فراغت صنف دوازدهم یکى از لیسه هاى هرات را دارد و در زمان ولسوالى پدرش، به حیث مدیر امنیت ملی این ولسوالی کار می‌کرد.
داوود مبارز در انتخابات ولسى جرگه ١٣٨٨ خود را نامزد کرده بود و به اساس آراى استفاده شده برنده هم شد؛ اما چون آرای پرچمن به دلیل تقلب گسترده باطل اعلام گردید، مبارز نیز به ولسى جرگه راه نیافت.