سیاست نامه ۸ – ۹ 

 

«فرهنگنامه عدالتِ درگذار ـ الف تا ی» اولین اثر در زمینه مرجع واژگان عدالت و حقوق بشری ست که در گستره ی زبان پارسی منتشر شده است. . این فرهنگ نامه ـ در تعداد واژگان و وسعت توضیحات ـ پهنه گسترده ای را در برمی گیرد. این گستردگی یکی از دلایلی است که ما را به عنوان «فرهنگ نامه» رهنمون کرد. نگاهی به واژه‏ها و مفاهیم مورد پژوهش در این فرهنگ نامه به خوبی نشان می دهد که باید از حد معمولی «عدالت در گذار» بسیار فراتر می رفتیم در نتیجه بسیاری از مفاهیم مربوطه حقوق بشری را مورد توجه قرار دادیم.. تدوین چنین فرهنگ نامه ای با هدف فراهم آوردن منبعی جامع در خدمت کوشندگانِ عدالتِ در گذار، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در پهنه جغرافیای زبانی انجام شده است. در حقیقت، قصد ما فراهم کردن «دست نامه»ای بود که در فعالیت‏های پژوهشی و دفاعی کوشندگان حقوق بشر و عدالتِ در گذار اولین منبع جامعی باشد که به آن رجوع می شود تا بتواند نیازهای فوری پژوهشگران و فعالان را برطرف کند. در گام دوم، این دست نامه راهنمای اولیه پژوهشگران و جستجوگران حقوق بشر و عدالتِ در گذار برای مطالعه و پژوهش عمیق تر است. این فرهنگ نامه به دو زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسید تا منبع مفیدی برای فعالان حقوق بشری انگلیسی زبان نیز به شمار آید.

به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی
دیباچه: دکتر عبدالکریم لاهیجی
فرهنگ دو زبانه
۱۳۳ صفحه؛ قطع وزیری
طراحی و برگ آرایی: روح‏ الامین امینی
چاپ : ۱۳۹۰ خورشیدی
شماره گان: ۵۰۰۰ جلد

English Version