پیرامون فراخوان ادامه تحقیق وآغاز پیگرد متهمین جرایم جنگی (از سال ۲۰۰۳ الی اکنون) توسط محکمه جزایی بین المللی
۲۴ قوس ۱۳۹۴/ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ –
کابل، افغانستان
در برابر جرایم جنگی در افغانستان سکوت نکنید!
با سقوط رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید توقع میرفت که جرایم جنگی متوقف گردیده و با تطبیق بروسه عدالت انتقالی به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود. به خصوص بعد عضویت افغانستان در محکمه جزایی بین المللی پس از سال ۲۰۰۳ ، این توقع تقویت بخشیده شد. اما در این مدت از یکسو وقوع جرایم جنگی ادامه یافت و از جانب دیگر به بهانه تقویت پروسه صلح و ثبات، عدالت انتقالی فراموش گردید. در نتیجه، این وضعیت نه تنها هیچ کمکی برای رسیدن به صلح و ثبات نکرده، بلکه باعث تداوم جنگ و جنایت در کشور گردید.12390990_10207136685628262_4472468051619648310_n
خصوصا بار دیگر جنایات جنگی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به وسیله طرف های درگیر در افغانستان اوج گرفته است. این ادعا را گزارش های سازمان ملل متحد و سایر سازمان های ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر نیز تایید می کند. جنایات جنگی که اخیراً در کندهار، زابل، بدخشان، وردک، کندز، جلال آباد صورت گرفت، نمونه ای از مصادیق این جرایم جنگی می توان عنوان کرد که شدیداً ایجاب تحقیقات و رسیدگی به وسیله سازمانهای بین المللی و به خصوص محکمه جزایی بین المللی یا (ای سی سی) را می نماید.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی بار ها تقاضای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان را کرده است و با توجه به شرایط جدید و گسترش و اوج گرفتن جرایم جنگی در کشور بار دیگر از دولت افغانستان و محکمه جزایی بین المللی و کشور ها و سازمان های بین المللی حامی افغانستان تقاضا می کنیم که:
از دولت افغانستان:
• از دولت افغانستان میخواهیم که با احیای روند عدالت انتقالی، به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان دهد،
• از وزارت خارجه افغانستان تقاضا مینمایم تا همه تسهیلات لازم را برای محکمه جزایی بین المللی فراهم ساخته و زمینه ادامه تحقیقات نهاد متذکره را به گونه عملی مساعد سازد.
از محکمه جزایی بین المللی:
• از محکمه جزایی بین المللی تقاضا میکنیم تا تحقیقات شان را پیرامون جرایم جنگی در افغانستان ادامه داده و پروسه پیگرد متهمین به جنایات جنگی را آغاز نماید.
• گروه هماهنگی عدالت علاقمند به همکار جدی با محکمه جزایی بین المللی است. لذا از محکمه جزایی بین المللی تقاضا می کنیم تا فعالیت های شان را در زمینه تحقیق جرایم جنگی با نهادهای جامعه مدنی و گروه هماهنگی عدالت انتقالی هماهنگ سازد.
از سازمان ملل متحد و کشور های حامی افغانستان به شمول کشور های عضو ناتو:
• از سازمان ملل متحد و کشور های حامی افغانستان تقاضا داریم که در پروسه صلح، پشتیبان عدالت باشند و نگذارند که عدالت قربانی صلح با طالبان گردد.
• مصالحه بدون عدالت پایدار نیست؛ بنابراین از سازمان ملل متحد و تمام اعضای کشورهای پیمان ناتو تقاضا می کنیم تا زمینه فعالیت محکمه جزایی بین المللی را در افغانستان فراهم سازند و در این راستا حکومت افغانستان و اعضای پیمان را به همکاری دعوت کنند.عکسم
در اخیر از خانواده های قربانیان می خواهیم تا با حمایت از طرح گروه هماهنگی عدالت انتقالی مبنی برتداوم فعالیت محکمه جزایی بین المللی در افغانستان، در راستای احیای کرامت انسانی در کشور مسؤولیت وجدانی و میهنی خویش را ایفا نمایند و نگذارند که دهها هزار قربانی فراموش و عدالت قربانی صلح بی ثبات و موقت گردد.
با امید صلح پایدار و سر تاسری در کشور