SIYASAT

معرفی کتاب “سیاست انتخاباتی: دستیابی به موفقیت در کارکردِ سهمیه بندی برای زنان” از انتشارات آرمان شهر
Electoral Politics, Making Quotas Work for Women
نویسنده گان: هما هودفر و مونا تجلی
از انتشارات «زنان و قوانین در جوامع مسلمانان» ۲۰۱۱
برگردان: خلیل رستمخانی
طرح جلد و برگ آرایی: روح الامین امینی
سری: «زنان»
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: ۱۳۹۴
شماره گان: ۲۰۰۰
۱۲۹ صفحه
اخیرا انتشارات آرمان شهر در ادامه انتشار کتابهای تخصصی در حوزه زنان کتاب «سیاست انتخاباتی: دستیابی به موفقیت در کارکردِ سهمیه بندی برای زنان» را منتشر کرده است. این کتاب که گزیده ای است از کتاب Electoral Politics, Making Quotas Work for Women برای اولین بار از زبان انگلیسی به فارسی برگردان شده است. در مقدمه کتاب امده است که یک نظام سیاسی دمکراتیک بایستی فضایی برای مشارکت کلیهی شهروندان در تصمیمگیری فراهم کند و هیچ گروه خاصی را محروم نکند یا تسلیم گروه خاصی نشود.
این کتاب در ۵ فصل همراه با پیوست تاریخ حق رای زنان در جهان، واژه نامه انگلیسی به فارسی، منابع و کتاب‏شناسی تنظیم شده است. فصل اول با عنوان زنان و دموکراسی نماینده گی به مبارزه طولانی علیه حذف سیاسی زنان و عواملی که زنان را از سیاست دور نگه می دارد، می پردازد. فصل دوم: با عنوان سهمیه بندی جنسیتی و نمایندگی سیاسی با تعریف سهمیه بندی جنسیتی شروع می شود و در ادامه به سهیمه در احزاب سیاسی، سهیمه قانون گذاری، سهیمه کرسی های رزرو شده، بحث های موافق و مخالف سهمیه بندی، روندهای سهمیه بندی جنسیتی در جهان، پذیرش و پیچ و خم های اجرای سهمیه بندی جنسیتی در جهان می پردازد. در قصل سوم: سهمیه قانون‏گذاری به نمونه موردی کشور اندونزی پرداخته شده که در ان به چارچوب تاریخی و پذیرش سهمیه بندی جنسیتی در اندونزی پرداخته شده است. فصل چهارم: سهمیه کرسی های رزرو شده نیز کشور بنگلادش مورد بررسی قرار گرفته که حاصل پذیرش سهمیه بندی در بنگلادش، نمایندگی نمایشی زنان بوده که در عمل نیز کاستی های زیاد و دستاوردهای ان کم شمار بوده است. فصل پنجم و پایانی کتاب: ملاحظات پایانی، گامهای مهم برای موفقیت در پذیرش سهمیه جنسیتی، تدارک راه اندازی مبارزه برای پذیرش سهمیه جنسیتی و مراحل اجرای سهمینه بندی جنسیتی موفق را بر می شمارد.