13100833_1278071615554382_5602012159150289392_n

معرفی:‌ «به یاد داشته باشیم در قرنی که گذشت میلیونها کودک، زن و مرد قربانیان خشونت‏های باور نکردنی‏ای بودند که وجدان بشر را عمیقا آزرده و جریحه دار کرده است. بدانیم که کماکان این جنایات هولناک صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کنند… مصمم باشیم که به معاف کردن عاملان این جنایات از مجازات پایان دهیم و به این ترتیب در جلوگیری از تکرار این جنایات یاری رسانیم… به این اهداف باور داشته باشیم و به خاطر نسل‏های امروز و فردا، از برپایی دادگاه بین المللی دائمی جنایی حمایت نماییم…»
این پاراگراف که از اعلامیه سازمان ملل در مورد اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت (اصل ۴) نقل شده است مطلع «کتاب راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی» است.
این کتاب شامل ۸ فصل است که به معرفی دادگاه بین المللی جنایی، جنایات در محدوده اختیارات قانونی دادگاه، جنایات انجام شده به خصوص بر زنان و کودکان، مشارکت و حضور قربانیان در دادگاه، حفاظت و امنیت قربانیان و شهود، جبران خسارت، نتیجه گیری و ضمائم پرداخته است.

شناسنامه
مترجم: نیلوفر مهدیان
تنظیم کننده و ویراستار: گیسو جهانگیری
حروف چینی و صفحه آرایی: کبیر احمد نشاط
تهیه کننده: بنیاد آرمان‏شهر
ناشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
صفحه آرایی مجدد و طرح روی جلد: مرتضی علیزاده
چاپ: مطبعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
چاپ اول: تابستان ۱۳۸۸
شماره گان: ۳۰۰۰ نسخه

این کتاب را بخوانید: