jeld

یادداشت مترجم

خانم هانا آرنت در سال ۱۹۰۶ در شهر هانور آلمان زاده شد. در دانشگاه‏های ماربورگ و فریبورگ در رشتۀ فلسفه ‏به ‏تحصیل پرداخت. آرنت، شاگرد مارتین هایدگر، ادموند هوسرل و کارل یاسپرس بود. وی سرانجام از دانشگاه هایدلبرگ در رشتۀ فلسفه درجه دکترا گرفت. با درگرفتن جنگ جهانی دوم آرنت ‏به‏ آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه‏های پرینستون، کالیفرنیا و کلمبیای آمریکا ‏به ‏تدریس و پژوهش فلسفه پرداخت. این فیلسوف و جامعه‏ شناس سیاسی پر آوازه در سال ۱۹۷۶ در نیویورک درگذشت. از این نویسنده دو کتاب «خشونت» و «انقلاب» ‏به ‏ترجمۀ آقای عزت‏اله فولادوند با موفقیت ‏به‏ فارسی برگردانده شدند. اثری که ترجمۀ آن در پیش روی شما است، جلد سوم معروف‏ترین اثر خانم آرنت در جامعه‏ شناسی سیاسی ‏به ‏نام خاست‏گاه ‏های توتالیتاریسم است. جلد اول این اثر ‏به ‏عنوان و جلد دوم ‏به نام منتشر شده است. هر یک از جلدهای این اثر سه جلدی، خود کار جداگانه و کاملی ‏به‏ شمار می ‏آیند. از همین‏ روی، ‏به‏ زبان انگلیسی نیز ‏به ‏گونۀ کتاب‏های مستقل انتشار یافته ‏اند. ما جلد سوم اثر یاد شده را برای آشنایی هر چه بیش‏تر خوانندگان فارسی زبان با حکومت نوپدید توتالیتر برای ترجمه برگزیده‏ ایم که امیدواریم در پیشرفت آگاهی سیاسی هم‏ میهنان ما موثر افتد.