shahrvand kist
معرفی: شهروند، حقوق و مسئوولیت‏های آن، یکی از مسائلی است که در کشور ما گذشته‏ی چندانی ندارد. رژیم‏هایی که در تاریخ این کشورها حاکمیت کرده‏اند همواره مردم را به حیث تبعه و برده‏ی خود می‏شناختند. هیچ گاهی برای مردم به عنوان شهروندی که دارای حقوق و مسئوولیت است، حقوقی در نظر نگرفته‏اند. بنابراین، تا هنوز مردم آنچنانی که می‏باید به این موضوعات آشنا باشند، نیستند. بحث‏های این جزوه درگام نخست در صدد پاسخ دادن به این پرسش که شهروند کیست، چه حقوق و مسئوولیت دارد است؟
کتاب پیش رو متن سخنرانی‏های دومین برنامه گفتگوی بنیاد آرمان‏شهر است که در روز چهارشنبه هشتم قوس ۱۳۸۵ در تالار لیسه استقلال با همکاری مرکز فرهنگی فرانسه برگزار شد.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ: جدی ۱۳۸۵
شماره گان: ۵۰۰ نسخه