shamlou

 

معرفی: بسیاری شاملو را وجدان آگاه جامعه و جهان می نامند. عبدالطلیف پدرام (شاعر) و از دوستان شاملو در اولین برنامه ای که توسط بنیاد آرمان شهر با عنوان «وجدان آگاه شعر جهان، ‌سرایندهء بزرگ آزادی» به مناسبت تجلیل از این شاعر در کابل برگزار شده بود، ‌شاملو را «شاعر نگران پابرهنه‌ها» توصیف کرد و گفت: “شاملو، شاعری به تمامی و در متعالی‌ترین معنای آن انسان بود. محصور و محدود در مرزهای جغرافیای ایران نماند. جهان، خانهء شاملو بود. فکر می‌کنم و باور دارم نسب شاملو نه تنها به آوارگان کابل که به آوارگان جهان می‌پیوندد”.این کتاب مجموعه کوچکی از شعرهای این شاعر بزرگ معاصر را در بر دارد که در برنامه برگزار شده، توسط جوانان به صورت دکلمه به اجرا در آمد. هم چنین به همراه این شعرها چند خاطره نیز در مورد احمد شاملو در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ اول: قوس ۱۳۸۵
شماره گان: ۵۰۰ نسخه