democrasi va edalat ejtemaii

معرفی: در جهانی که ما زندگی می‏کنیم، دموکراسی یکی از اجتناب ناپذیر ترین نظام‏های سیاسی برای اداره‏ی امور کشورها پنداشته می‏شود. تا بدان‏جا که گفته می‏شود دموکراسی حتا اگر بدترین نظام هم باشد، بشر تا هنوز بهتر از آن را تجربه نکرده است. ولی مشکل عمده‏ای که وجود دارد این است انواع و اقسام مدل‏های دموکراسی وجود دارد؛ بشر تا به حال نتوانسته است به یک الگوی واحد دموکراسی دست یابد. حتا در بسا موارد خودکامه ترین و دیکتاتوری ترین نظام‏ها نیز خود را دموکراتیک می‏نامند. در کشورهای که انواع و اقسام قومیت‏ها و مذاهب و حتا نژادهای متفاوت زندگی می‏کنند اهمیت مدل‏های دموکراسی مهم‏تر می‏شود. افغانستان نیز یکی از کشورهای است که اقوام و مذاهب و نژاد‏های متفاوت در آن زندگی می‏کنند. بنابراین، کدام مدل دموکراسی پاسخگو واقعیت‏های جاری در افغانستان است؟ پرسش اساسی است که در این کتاب بدان پرداخته شده است.
این کتاب متن سخنرانی‏های ششمین گفتگوی آرمان‏شهر را در بر دارد. دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم، از آن دست مقولاتی است که با گذشت زمان مفاهیم و معانی جدیدی را بر خویش می‏افزاید و گاهی برخورد آگاهانه با این مفاهیم سبب می‏شود تا مردم در شناخت آن سریعتر به نتایج مطلوب دست یابند در حالیکه برخورد محافظه کارانه با آن، بحث را دشوارتر می‎سازد.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ: حمل ۱۳۸۶
شماره گان: ۵۰۰ نسخه