دویچه وله دری

گروه های حقوق بشری افغانستان در حالی که آماده اند تا با لوی سارنوال محکمه بین المللی جزا ملاقات نمایند، روز چهارشنبه از این محکمه تقاضا کردند تا بررسی جرایم جنگی را در کشورشان سرعت بخشد.

گیسو جهانگیری معاون رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر گفت که امیدواریم با مراجعه به دنهاگ پیامی قوی برای این محکمه داشته باشیم.

جهانگیری به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این گروه که متشکل از از ۲۰ فعال حقوق بشر افغان و بین المللی است در مذاکرات روز پنجشنبه با فاتو بن سودا، لوی سارنوال محکمه بین الملی جزا ،در عین زمان «پیشنهاد های گروهی و انفرادی» شان را ارائه می کنند.

در جریان نخستین ارزیابی طولانی که تنها در سال ۲۰۰۷ اعلان شد، محکمه بین المللی جزا به جرایم جنگی احتمالی توسط طالبان، نیروهای حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به شمول نیروهای ایالات متحد امریکا پرداخت که به سال ۲۰۰۳ برمی گشت.

 فاتو بن سودا لوی سارنوال محکمه بین المللی جزا

بن سودا گفت که در ماه نومبر اداره وی از ارزیابی نتیجه گیری کرد» و تصمیم گرفت که آیا از قضات محکمه بین المللی جزا تقاضا شود که در «آینده نزدیک» یک ارزیابی تمام عیار صورت گیرد.

لوی سارنوال موضوف علاوه نمود که احتمال دارد نیروهای امریکایی در افغانستان با شکنجه زندانیان که شاید سیاست خود سرانه باشد، مرتکب جرایم جنگی شده باشند.

او تاکید نمود که به نظر می رسد ملیشه های طالبان و متحدش شبکه حقانی، نیروهای حکومت افغانستان، نیروهای امریکائی و همچنان سی آی ای یا سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحد امریکا، پس از برکناری ملیشه های طالبان توسط تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحد امریکا در سال ۲۰۰۱، همه مرتکب جرایم جنگی شده اند.

او طالبان و متحدانش را از سال ۲۰۰۷ تا دسمبر ۲۰۱۵ با شورشگری بیرحمانه و «حملات متعدد» برمکاتب، شفاخانه ها و مساجد و متهم به کشتار حدود ۱۷ هزار ملکی نمود. کاترین گلاگر، وکیل حقوقی این فعالان گفت که آن ها اکنون واقعاً می خواهند تا اداره سارنوال را تشویق کنند که در این مورد جلو برود.

گیسو جهانگیری معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر

هرگاه بن سودا از قضات تقاضا نماید تا یک تحقیق کامل را اجازه بدهند، این محکمه از نگاه پیچیده بودن و بازجوئی مناقشه برانگیزش تاکنون بیسابقه خواهد بود.

هرچند غیرمحتمل است که کدام سرباز امریکایی در محکمه دنهاگ به بازجوئی مواجه شود، زیرا ایالات متحد امریکا آن اصولی را تائید نکرده است که برای تاسیس محکمه بین المللی جزا در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ تصویبت شد و به نام “روم ستاتو” یاد می شود. بنابراین واشنگتن شهروندانش را از حوزه تاثیر این محکمه محافظت می نماید.

هما سعید یک کارمند حقوق بشر دیگر افغان گفت که اقدام محکمه بین المللی جزا در افغانستان «اهمیت نمادین معتنا بهی دارد.

او گفت: برای مردم افغانستان و برای قربانیان در افغانستان این به معنای آنست که عدالت اجرا می شود.» سعید افزود: «این بدان معناست که جامعه بین المللی نمی تواند اجازه بدهد که به این چیزها بی توجهی شود.

afp