خبرگزاری اینترپرس، ۲۲ می ۲۰۱۷ اگر پدر و مادر کودکی یا بستگان کودکی هستید این گزارش را نخوانید. این گزارش داستان وحشتناک بیش از سیصد هزار کودک مهاجر بدون همراه است که تنها بخش کوچکی از میلیونها کودک بیگناه هستند که به آسانی طعمه قاچاقچیان انسان در سراسر جهان می شوند.

بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، کودکان ۲۸ درصد از قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان هستند. آمار بالایی که نگران کننده است. کشورهای صحرای افریقا، امریکایی مرکزی و حوزه کاراییب بالاترین میزان کودکان در میان قربانیان دستگیره شده را دارند که به ترتیب ۶۴ و ۶۲ درصد است.

گزارش جدید یونیسف همچنین خاطر نشان می سازد که از سال ۲۰۱۰ تعداد کودکانی که به تنهایی سفر میکنند ۵ برابر شده است با این هشدار که بسیاری از این پناهندگان و مهاجرین جوان به لطف قاچاقچیان، از مسیرهای بسیار پر خطری برای رسیدن به مقصد خود عبور می کنند.

بر اساس گزارش “یک کودک، کودک است: حمایت از کودکان در راه فرار از خشونت، تجاوز و استثمار” در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دست کم ۳۰۰ هزار کودک ثبت شده اند که به تنهایی سفر کرده اند در حالی که این تعداد در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، ۶۶ هزار نفر بوده است.

افشان خان، مدیر منطقه ای یونیسف و هماهنگ کننده خاص بحران پناهجویان و مهاجرین در اروپا، می گوید: مدیترانه مرکزی از شمال افریقا تا اروپا، یکی از مرگبارترین و خطرناکترین مسیرها برای زنان و کودکان است. این مسیر عمدتا توسط قاچاقچیان و افرادی که به دنبال شکار زنان و کودکانی که فقط به دنبال شرایط بهتر زندگی هستند، کنترل می شود.

نزدیک به نیمی از زنان و کودکانی که مصاحبه شده اند تجربه تجاوز جنسی – اغلب به دفعات متعدد و در مکان های متعدد- را داشته اند همراه با خشونت جنسی گسترده و سیستماتیک در مسیرهای عبوری و نقاط کنترل مرزی. به علاوه سه چهارم کودکانی که مصاحبه شده اند گفته اند که تجربه خشونت و آزار و اذیت جنسی و ضرب و شتم توسط افراد بزرگتر را تجربه کرده اند.

در این گزارش یک دستورالعمل ۶ ماده ای تحت عنوان “مسیرهای امن و قانونی و حفاظت از کودکان مهاجر” گنجانیده شده است. یونیسف از اتحادیه اروپا خواسته که این دستورالعمل را در نشست کشورهای گروه ۷ که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ می در ایتالیا برگزار خواهد شد بگنجاند.

برای مطالعه کامل این گزارش اینجا را بخوانید.