بیانیه ای برای روز جهانی پناهجویان، ۲۰ ژوئن، توسط فامزیل مولامبو، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد و ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

هیچ کس به آرامی تصمیم به ترک خانه و اموال خود نمی گیرد. برای تبدیل شدن به یک پناهجو باید شرایط غیرقابل تحمل را تجربه کرد و برای نجات از خطر فوری ای که هم اکنون تهدید می کند باید خطر نامشخصی را به جان خرید.و در این روند زنان و دختران به دلیل نامعلوم بودن و عدم اطمینان شرایط و حقوقشان و همین طور خطرات ناشی از احتمال قوی بودن مواجه با خشونت جنسی، آسیب پذیرتر و بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. صندوق جمیعت سازمان ملل برآورد کرده است که ۲۶ میلیون زن و دختر نوجوان در سن باروری، نیازمند کمکهای بشردوستانه در سراسر جهان هستند.
برخی از خانواده ها تصور می کنند که ازدواج بهترین راه برای محافظت از دختران جوان است. یک نظرسنجی  جدید در لبنان نشان می دهد  که ۴۷ درصد از زنان متاهل، ۲۰ تا ۲۴ ساله، قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند. این امر دوران کودکی دختران را از بین می برد، تعداد دخترانی را که ترک تحصیل می کنند، افزایش می دهد و آنها را در معرض خطر حاملگی های زود هنگام قرار داده و سلامت فیزیکی آنها را تهدید می کند به ویژه با توجه به احتمال عدم دسترسی آنها به خدمات ضروری مانند موارد لازم برای سلامت جنسی و باروری. بر اساس برخی برآوردها، بین ۶ تا ۱۴ درصد از زنان آواره / بیجا شده در سن ۱۵ تا ۴۹  سالگی احتمالا باردار هستند و از این تعداد، حدود ۱۵ درصد احتمالا یک عارضه تهدید کننده برای بارداری را تجربه می کنند.

این بیانیه در ادامه با تاکید بر قدرت زنان در زمان های بحرانی که با مقاومت و انعطاف پذیری خود خانواده و جوامع را از سختی ها گذر داده و به راه حل های دوام دار می رساتد، می افزاید: این حق زنان است که در همه مسایلی که زندگی انها را تحت تاثیر قرار میدهد، از امکان برابر رساندن صدای خود و قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند.

متن کامل این بیانیه را به زبان انگلیسی اینجا بخوانید.