رادیو فرانسه – کتاب “بحران مدرنیته و مدرنیته در بحران” نوشته روح‌الله حسینی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران، به تازگی از سوی انتشارات لارماتان به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است.

این کتاب که پژوهشی تطبیقی درباره زندگی و آثار آلبر کامو و صادق هدایت، دو نویسنده مطرح قرن بیستم فرانسه و ایران است، در واقع پایان‌نامه دکترای نویسنده است.

روح الله حسینی درباره اینکه چرا این دو نویسنده را برای پژوهش خود انتخاب کرده، به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه توضیح می‌دهد.

او تأکید می‌کند که هدایت و کامو، گرچه خاستگاه‌های متفاوت دارند اما هر دو با پدیده مدرنیته مواجه شدند.

کتاب “بحران مدرنیته و مدرنیته در بحران” دارای دو بخش کلی است که هر کدام از این بخش‌ها نیز به دو فصل تقسیم می‌شود.

نویسنده پس از پرداختن به موضوع “گسست از سنت” و همچنین “تراژدی وجود” در آثار هدایت و کامو، در بخش دوم از منظر فلسفه نیهیلیسم به آثار این دو نویسنده می‌پردازد.

خودکشی صادق هدایت در این کتاب نیز مورد توجه قرار گرفته. نویسنده در پاسخ به این که برای پژوهش درباره آثار این نویسنده، زندگی شخصی او چه قدر اهمیت دارد، توضیح می‌دهد و همچنین درباره چگونگی مواجهه این دو نویسنده با زن و عشق سخن می‌گوید.

برای شنیدن این گفت‌وگو اینجا کلیک کنید