گیسو جهانگیری، رییس بنیاد آرمان‌شهر در گفت و گویی با رادیو زمانه به شرح جزییات پنجمین دوره ی هفته ی حقوق بشر در کابل ۲۰۱۷  و روند رسیدگی به پرونده ی جنایت های جنگی افغانستان توسط دادگاه بین المللی جزایی پرداخت. در این گفت و گو خانم جهانگیری درباره وضعیت حقوق بشر در یک سال گذشته افغانستان و دستاوردهای سازمان‌های حقوق بشری و چالش‌های پیش روی فعالان محلی صحبت کرد. بر این اساس، تجربه‌های سازمان آرمان‌شهر در طول ۱۰ سال فعالیت در افغانستان نشان داده که وضعیت همواره با افت و خیز همراه بوده است.

به این مصاحبه از طریق این لینک گوش فرا دهید.

پنجمین دوره ی هفته ی حقوق بشر از هفتم تا دوازدهم دسامبر توسط آرمان شهر/ OPEN ASIA با همکاری گروه هماهنگی عدالت انتقالی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر FIDH، بنیاد هاینریش بل در افغانستان HBS، آکسفام نویب، مرکز منبع معلومات افغانستان ACKU، موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر، موسسه خدیجه کبرا، موسسه تعلیمی خصوصی توحید و انجمن قلم افغانستان در کابل برگزار شد. از جمله برنامه های این هفته «نقش و مسوولیت ادبیات در ترویج فرهنگ حقوق بشری، جایزه بین المللی صلح سیمرغ در شهر رویایی کودکان، “افسانه سرمسنگ” مستندی بدیع با روایت هایی دیگر از افغانستان، پرسش و پاسخ: افغانستان و دادگاه بین المللی جزایی است.