javanan
معرفی: جوانان آینده سازان هر کشور‏اند. بسیاری از تحولات در زمینه‏ی توسعه، پیشرفت، رشد و تعالی به سیاست گذاری ها و ظرفیت پروری ‏نسل جوانان و نو جوانان مرتبط است. دولت‏ها بیشتر از هر بخشی در زمینه‏ی رشد و تقویت این نیرو سیاست گذاری می‏کنند. تا بتوانند از این نیرو به عنوان سازندگان آینده کشور بهره ببرند. اما در افغانستان چه گونه است؟ پرسشی است که در این‏جا به نسلی در «جهان بیم و تردید» توصیف شده است. در طول تاریخ افغانستان دولت ها کمتر از هر بخش دیگر به این بخش بی توجه بوده اند و این نسل را به فراموشی سپرده‏اند. تنها در میدان‏های نبرد بوده است این نسل پیش قدم گردیده است.
“جوانان، جهانی میان بیم وتردید” متن دو گفتگوی ( ۱۳و۱۵) بنیاد آرمان‏شهر که در زمستان ۱۳۸۹ اقبال چاپ یافته است. در نشست ۱۳ تحت عنوان جوانان، جهانی میان بیم و تردید آقایان خالد خسرو (روزنامه نگار)، مسعود قیام (روزنامه نگار) و مرحوم سید قیس دهزاد (معاون سابق بنیاد آرمان‏شهر) سخنرانان برنامه را تشکیل می دادند. این کتاب وضعیت جوانان را از چشم اندازهای گونه گون به وسیله خود آنان ‏ مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است.
در نشست ۱۵ بنام ناهنجاریهای اجتماعی وروانی جوانان، آقایان خلیل الرحمن خلیل (استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه کابل) و داکتر مسعود کابلی (معالج امراض روانی و اعصاب و عضو بخش روانی و عصبی شفاخانه علی آباد) صحبت کردند.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طرح جلد و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
تایپ: کبیراحمد نشاط
چاپ: زمستان ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰