javanan va shoraie velayatyمعرفی: شورای ولایتی نیز یکی از عناصر تشکیل دهنده‏ی دولت است است و در موضوعات مربوط به توسعه، پیشرفت، انکشاف و سایر مسائل به نمایندگی از مردم به والی‏ها و سایر مسئوولین ولایات مشورت می‏دهد. برخی از این وکلا به نمایندگی از ولایات به مجلس بزرگان نیز راه می‏یابند و یکی از اجزای تشکیل دهنده‏ی مجلس بزرگان شوراهای ولایتی است. اما شورای ولایتی مشخصاً دارای چه وظایفی است، صلاحیت‏ها و مسئوولیت‏های آن چیست و مردم از آن چه انتظاری دارند؟ این‏ها پرسش‏های اند که در برخی از برنامه‏های آرمان شهر روی آن بحث صورت گرفته است.
«جوانان و شورای ولایتی، شورای ولایتی چه می کند؟ مردم چه می‏خواهند؟ » کتابی است برگرفته از دو جلسه گفتگوی ( ۳۶ و ۳۹) بنیاد آرمان‏شهر که در شهر هرات افغانستان برگزارشد. .
متن سخنرانی‏ها و مباحث این دو جلسه که در مورد شورای ولایتی هرات و شوراهای ولایتی افغانستان است در کتاب آمده و طرح و برنامه‏های نامزدهای جوان شورای ولایتی هرات در صورت برنده شدن در این دور از انتخابات مبحث دیگری از مطالب عنوان شده است..
مقدمه ای با عنوان “شورای ولایتی چیست؟” به تشریح کوتاه صلاحیت‏های قانونی شوراهای ولایتی و چگونگی انتخاب شوراها پرداخته شده است. در قسمت دوم تحت عنوان “جوانان و شورای ولایتی”، طرح و برنامه‏های هشت تن از نامزدان جوان شورای ولایتی هرات در صورت برنده شدن در انتخابات گنجانده شده و قسمت پایانی نیز نقد عمل کرد شورای ولایتی هرات در دور گذشته است که با حضور تعدادی از کارشناسان و مسوولین شورای ولایتی هرات و مسولیین دولتی شهر هرات صورت گرفته است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
چاپ: پاییز ۱۳۸۸
شماره گان: ۱۰۰۰