bi-savadi

 

معرفی:‌ درست در روزگاری در افغانستان جنگ آغاز شد که مردم تازه به مسائل و تجارب جهانی آشنا شده بودند. هنوز آموزش و پرورش، سواد و دانشگاه‏ها در ابتدایی ترین وضعیت قرار داشتند که جنگ‏های چندین ساله آن را نیز نابود کرد. از جانب دیگر حکومت‏های خانوادگی، رزیم‏های خود کامه، نظام های سیاسی ناپایدار، حاکمیت ایدئولوژی‏های مطلق‏گرا و قرون وسطایی باعث گردید تا سواد و دانش در افغانستان پایدار نشود. طی ده سال اخیر فرصت‏ها، زمینه و زمانه برای این مهم آماده شد، اما دست آوردهای این دوره در برابر گذشته چیست، چرا رژیم‏های که در گذشته در کشور حاکم بوده‏اند نتوانستند و یا نخواستند علیه بی‏سوادی مبارزه کنند، آیا عامل اصلی صرف جنگ بود یا عوامل دیگر نیز در کنار آن بوده است؟ چه عوملی؟ این‏ها مسائلی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

بنیاد آرمان‏شهر به مناسبت روز جهانی “سواد”، سمینار مبارزه با بی سوادی را با همکاری موسسۀ ملی افغان‏ها برای آموزش بزرگسالان و معینیت سواد آموزی وزارت معارف روز یک شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۱۰ در شهر کابل برگزار کرد.
در این سمینار که جمعی از نخبگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و شهروندان شرکت کرده بودند، دو میز گرد تدویر یافته بود که هر میز گرد حاوی بخش پرسش و پاسخ شهروندان نیز بود. در میز گرد نخست تلاش صورت گرفت به این پرسش اساسی “چرا این قدر بی سواد در افغانستان داریم؟” پاسخ داده شود. و در میز گرد دوم در پاسخ به این پرسش اساسی که “چرا مبارزه با بی سوادی در صدر اولویت‏های دولت قرار ندارد؟” دیدگاه‏های خود را مطرح کردند. این کتاب حاصل مجموعه ی بحث‏ها و گفتگوهای ارائه شده در این سمینار است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
نوبت چاپ: ۱۳۹۰
شماره گان: ۱۰۰۰