cover11

معرفی: اکنون بیش از ده سال از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان می‏گذرد. شاید طرح این بحث بیشتر از هر زمان دیگر امروز مهم‏تر باشد. در طی بیشتر از یک دهه دست آورد افغانستان از حضور این نیروها چیست، آیا این نیروها به تعهدی که به افغانستان و جهان سپرده بودند، عمل کرده‏اند یا خیر، آیا این نیروها در نابود سازی تروریسم موفق شده‏اند، پس خروج این نیروها افغانستان به کدام سو خواهد رفت، جنگ یا ثبات؟ این‏ها برخی از پرسش‏های است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
این کتاب حاوی متن سخنرانی‏ها و پرسش و پاسخ‏های شصت و چهارمین جلسه گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان بنیاد آرمان‏شهر ست که به کارنامه ده سال حکومت افغانستان و هم چنین جامعه بین المللی در این کشور پرداخته است.
در این جلسه گفتگو داکتر داوود مرادیان، آقای عبدالکریم رنجبر و داکتر لطیف پدرام صحبت کرده اند.
در پایان کتاب مقاله ای با عنوان «جاه طلبی بی کران و جنایت‏کارانه ایالات متحده: کنترل نظامی کره زمین» از سمیر امین نویسنده مصری و از نظریه پردازان مشهور توسعه به ویژه در حوزه افریقا منتشر شده است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
چاپ: پاییز ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰