haghighat va edalat

معرفی: در ۱۷ جولای ۱۹۹۸، ۱۲۰ کشور جهان دادگاه بین المللی جزایی را به عنوان یک نهاد مستقل و دایمی تایید و بنا نهادند. چهار سال بعد، در ۱۱ آپریل ۲۰۰۲ پس از اینکه ۶۰ مین کشور اساسنامه رم را تصویب کرد، دادگاه بین المللی جزایی کار خود را آغاز کرد. در اول جولای ۲۰۰۲ این نهاد از صلاحیت کامل برای محاکمه افرادی که مرتکب نسل کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی شده بودند، برخوردار شد. افغانستان این اساسنامه را امضا کرده و ایالات متحده امریکا از جمله کشورهایی است که هنوز اساسنامه رم را امضا نکرده است. کتاب «افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت» با پرداختن به همین موضوع دربرگیرنده ۱۳ مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه‏ دادگاه بین المللی جزایی و صلاحیت آن، زنان و عدالت، روند عدالت انتقالی در افغانستان و کمیسیون‏های حقیقت است. برنامه عمل دولت اسلامی افغانستان در زمینه صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان نیز به عنوان پیوست در این کتاب آمده است.

شناسنامه
به کوشش: دلفین کارلنز و گیسو جهانگیری
با همکاری توریالی غیاثی و عبدالحمید رزاق
ویراستار: خلیل رستم خانی
تدوین: فدراسیون بین المللی جامعه‏های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر
طراحی جلد: روح‏الامین امینی
برگ آرایی: کبیراحمد نشاط
نشر: آرمان‏شهر
چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰