q

 

معرفی: «قصه‏های سیمرغ» گزیده‏ی داستانهایی است که به جشنواره ادبی جایزه سیمرغ ارسال شد. این کتاب روایت زندگی انسانهایی است که نه تنها جنگ خانه‏ و شهرهای شان را نابود کرد بلکه روح و روان شان نیز زخم‏هایی عمیق برداشت . این قصه ها، از آدم هایی سخن می گویند که می کشند و کشته می شوند حتی اگر نگران قوت روزانه مورچه‏های حویلی شان نیز باشند. این داستان‏ها روایت از هم گسیختن روح، آزادی، اخلاق و انسانیت در جامعه انسانی اما در شرایط جنگی است. .
در این مجموعه داستان‏هایی با عنوان “سنگ مفت”، “گنجشک مفت”… از امان پویامک، “زن” از اسما حسینی، “ماه مثله” از غلام رضای صفار، “قبرستان” از فاطمه کرمی و “جنگ بود دیگر” را از حسین شکر بیگی می خوانید.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طرح جلد و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
چاپ : ۱۳۹۰ خورشیدی
شماره گان: ۱۰۰۰