zanan solh ra misorayand

 

معرفی: صلح را زنان می سرایند… مردان نیز
مجموعه کوچک شعر ” زنان صلح را می سرایند” به مناسبت ۸ مارچ، روز جهانی زنان به خوانندگان پیشکش می شود. این گلچین که اکثر شاعران آن زن هستند، شامل شعرهایی است از اهل قلم کشورهای مختلف در پاسخ به فراخوانی به نام ” کاروان هزار و یک شعر برای صلح در افغانستان” که به وسیله سازمانOPEN ASIA در زمستان ۱۳۸۰ در پنج قاره جهان پخش شد. منتخبی از میان انبوه اشعار جمع شده در دو کتاب شعر ” کاروان صلح” و “کاروان مهر برای جوانان ” در نوروز ۱۳۸۲ در کابل چاپ شد. اکنون بنیاد آرمان شهر در افغانستان با همنوا ساختن شعرهای نسل جوان کشور با این کاروان, صدای صلح دوستان افغانستان را نیز به گوش جهان می رساند.

در چه بد بختی گرفتار شده بود
این سرزمین بی نوا
آزادی ممنوع!
مدرسه ممنوع!
تابش خورشید ممنوع!

شناسنامه
گرد آوری، گزینش و ترجمه: گیسو جهانگیری
طرح جلد: روح‏الامین امینی
صفحه آرایی: کبیر احمد نشاط
ناشر: بنیاد آرمان‏شهر
چاپ : هرات – بهار ۱۳۸۸