compine

معرفی:‌ کمپین ۵۰% زنان افعانستان در تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۸۸ و در آستانه انتخابات دومین دور ریاست جمهوری تشکیل شد. این کمپین که متشکل از گروهی از فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و مطبوعات بودند با این شعار که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند این کمپین را کمپین ۵۰% زنان افغانستان نام نهادند. آنها خواست ها و مطالبات خود را در زمینه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اصلاح قوانین و حقوق قضایی در ۷ بخش اعلام نمودند.
در کتاب پیش رو علاوه بر گزارشی از نحوه شکل گیری و عملکرد کمپاین۵۰ % از آغاز تا زمستان ۱۳۸۹، کمیته‏هایی که برای پیشبرد فعالیت‏های این کمپاین شکل گرفته بودند، نیز معرفی شده‏ اند. بخش دوم، به کارزارهای انتخاباتی دومین انتخابات ریاست جمهوری و جایگاه زنان در این کارزارها پرداخته است. بخش سوم این جزوه به نام مطالبات کمپاین۵۰ %، به معرفی تفصیلی مطالبات زنان و در برخی موارد به ارائه راهکارهای خاص برای دستیابی به این خواست‏ها، اختصاص یافته است. بخش پایانی این جزوه نیز به حضور کمپاین۵۰ % زنان افغانستان در فرصت‏ها و موقعیت‏های مهم از جمله کنفرانس لندن، کنفرانس کابل، جرگه صلح و … اشاره دارد. تمام بیانیه‏های کمپاین به پیوست در این بخش امده است.

شناسنامه
طراحی و برگ آرایی: کبیراحمد نشاط
چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰