humanrightscover

معرفی: بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی معتقدند که آموزش اصول و ارزشهای انسانی باید از سنین آغازین کودکی شروع شود. ارزشهای والایی همچون «حقوق بشر» ارزشهایی نیستند که بتوان آن ها را با صدور چند اعلامیه و بخش‏نامه در جامعه پیاده و نهادینه ساخت. به همین منظور «اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان» در قالب یک کتاب مصور و تمام رنگی برای اولین بار در افغانستان منتشر شده است. در این کتاب، ماده‏های اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان ساده همراه با نقاشی‏های مناسب بیان شده‏اند.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر در این کتاب این گونه شرح داده شده است: «کودکان آزاد به دنیا می آیند و با همه آنها باید یکسان رفتار کرد. آنها از عقل و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر مثل خواهر و برادر رفتار کنند.»

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طرح جلد: روح‏الامین امینی
برگ آرایی: کبیراحمد نشاط
۶۳ صفحه ـ قطع جیبی
چاپ : ۱۳۹۰ خورشیدی
شمارگان: ۱۰۰۰