۱ سنبله (شهریور) ۱۳۹۱

سیمرغ

دومین دور جایزه صلح سیمرغ بنیاد آرمان شهر اختصاص یافته است به ناشران مستقل افغانستان.

دبیرخانه این جایزه از ناشران افغانستانی علاقه مند به شرکت در این جایزه تقاضا می کند الی تاریخ پنجم میزان ۱۳۹۱ یک نسخه از هر کدام از کتاب هایی را که در زمینه های علوم اجتماعی، تاریخ، علوم سیاسی و ادبیات و هنر چاپ کرده اند به دبیرخانه جشنواره برسانند.

قابل ذکر است برنامه نهایی دور اول (ویژه شعر، داستان، خاطره) و دوم (ویژه انتخاب ناشران برگزیده) جشنواره در دو ماه آینده در شهرهای کابل (افغانستان) و دوشنبه (تاجیکستان) برگزار و برندگان هر دو دور این جایزه معرفی خواهند شد.

نشانی کابل: بهارستان، کوچه قصابی، دست چپ، سرک پنجم یا کوچه رشید، دست چپ، خانه ۱۹۵

نشانی هرات: جاده پشت قوماندانی امنیه، روبروی تالار حیدری، دفتر بنیاد آرمان شهر

شماره های تماس کابل: ۰۷۸۰۲۷۵۶۴۸ – ۰۷۸۷۱۹۵۲۱۲

شماره های تماس هرات: ۰۷۹۸۶۶۱۲۱۰ – ۰۷۰۰۴۲۷۲۴۴