نام برگزیدگان دور اول و دور دوم جایزه صلح سیمرغ

تندیس جایزه صلح سیمرغ

برگزیدگان دور اول این جایزه عبارت اند از:
-الیاس علوی برای شعر “خدا کند انگورها برسند” در بخش شعر (افغانستان)
-سید مهدی موسوی برای شعر “آن ابرهای تیره و این سایه ها شوم اند” در بخش شعر (ایران)
-امان پویامک برای داستان “سنگ مفت، گنجشک مفت” در بخش داستان (افغانستان)
حسین شکربیگی برای داستان “جنگ بود دیگر” در بخش داستان (ایران)
در این دور آثار ده نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شد:
خانم زهرا حسین زاده (افغانستان)، آقای امان الله میرزایی (افغانستان)، آقای سهراب سیرت (افغانستان)، آقای ابراهیم امینی (افغانستان)، خانم زهرا زاهدی (افغانستان)، خانم ساناز بهشتی (ایران)، آقای وحید طلعت (ایران)، خانم مونا شجاعی (ایران)، خانم صدیقه باستانی (ایران)، آقای جواد کلیدری (ایران)

ناشران برگزیده دور دوم این جایزه به این شرح اند:
ـ انتشارات عرفان با چاپ کتاب هایی در زمینه های نقد و پژوهش، شعر، داستان و تاریخ
ـ انتشارات تاک به دلیل چاپ داستان و توجه به نسل جدید نویسندگان
ـ انتشارات قلم به دلیل چاپ مجموعه های شعر و توجه به زبان های بومی و رایج افغانستان به خصوص زبان هایی که جز زبان های رسمی کشور نیستند.