چهل و یکمین (سال سوم) همایش بنیاد آرمان شهر به مناسبت روز جهانی صلح در ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۸/ پانزدهم سپتامبر ۲۰۰۹ در باغچه بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی در کابل برگزار شد. این همایش که با شعر خوانی در مورد صلح و موضوعات مرتبط با آن همراه بود از همکاری نهادهایی مانند کاشانه نویسندگان، کمپاین ۵۰% زنان و بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی و شعرا و جوانان بهره مند شده بود و فرصتی بود برای معرفی و ارایه فراخوان جایزه ادبی سیمرغ بنیاد آرمان شهر و دعوت از اهل قلم برای شرکت در کاروان شعر و نوشته.

سیمرغ
افسانه سیمرغ و کوه قاف بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری در آغاز این محفل توسط روح الامین امینی و دیانا ثاقب اجرا شد که به منظور ارایه دلیل برگزیدن این نام برای این جشنواره تهیه و در برنامه گنجانده شده بود.
افسانه سیمرغ داستان هزاران پرنده است که برای یافتن سیمرغ عزم کوه قاف می کنند و بعد از تحمل سختی های فراوان و رسیدن به منزل مقصود از آن سپاه عظیم مرغان فقط سی مرغ به منزل می رسند و در آن جا در می یابند که سیمرغ خودشان بوده اند.
بنیاد آرمان شهر معتقد است برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان ما نیاز به همان همدلی و سخت کوشی داریم .
قسمت دوم این محفل جلسه شعرخوانی بود که تعدادی از شاعران امروز شعرهای خود را در مورد صلح و بیزاری از جنگ خواندند. استاد پرتو نادری، آقای محمد واعظی، آقای سید ضیا قاسمی، خانم محبوبه ابراهیمی، آقای پرویز کاوه و دکتر حفیظ الله شریعتی شاعرانی بودند که در برنامه به دکلمه شعرهای خود پرداختند.
بخش سوم این برنامه به گونه ای سمبلیک و نمایشی ترتیب یافته بود که تعدادی از جوانان هنرمند شعرهای خود را خواندند و تعدادی هم شعرهایی از کتاب “زنان صلح را می سرایند” دکلمه کردند. در این بخش دو گروه شعرخوان با شال های سیاه و سفید حضور داشتند که شش نفر با شال های سیاه بر روی صحنه حضور پیدا کردند و بعد از خواندن شعرهای شان از شش نفر دیگر با شال های سفید دعوت به شعرخوانی نمودند.
در پایان این محفل فراخوان جایزه ادبی سیمرغ توسط آقای یاسین نگاه رییس کاشانه نویسندگان خوانده شد.
در این محفل بیشتر از دوصد تن از شاعران، نویسندگان و اهالی فرهنگ حضور به هم رسانده بودند و نمایندگانی از رسانه هایی مانند رادیو بی بی سی، تلوزیون طلوع و روزنامه نخست از برنامه گزارش تهیه کردند.