پیشگفتار

کوفی عنان: اعلامیه هزاره سازمان ملل سندی راهنما برای سده ای جدید است. این اعلامیه که در اجلاس هزاره – که از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ در نیویورک تشکیل شد – به تصویب رسید، نقطه نظرات سران ۱۴۷ کشور و دولت و در مجموع ۱۹۱ ملت را که در این بزرگترین گردهمایی رهبران جهان در تاریخ شرکت کردند، منعکس می کند.

این اعلامیه طی ماه ها گفتگو، با بذل توجه به گزارش های منطقه ای نشست هزاره که اجازه داد صدای مردم شنیده شود، تدوین شد. خوشحالم از این که می بینم بسیاری از تعهدات و اهدافی که در گزارش هزاره خود پیشنهاد کردم در این اعلامیه گنجانده شده است.

پیوست‌ها: