amini

معرفی: “در خواب‏هام کودک غمگینی‏ست” مجموعه شعری است از روح الامین امینی شاعر و نویسنده هراتی که در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی توسط انتشارات آرمان شهر راهی کتابخانه‏های علاقه‏مندان به شعر شد.

این مجموعه ۱۱۰ صفحه ای ۵۱ شعر را در بر می گیرد که اکثر آن‏ها در قالب غزل و چند شعر آن در قالب مثنوی است. از امینی پیش از این دفترهای شعری با عناوین “مینو به عبارت دیگر”، “۰۷۰”، “تاریک ترین دنیای این گوشه” و “برای مترسک چه فرقی می کند” منتشر شده است.
قالب محوری کار امینی در زمینه شعر، غزل است اما در این مجموعه‏ها آثاری در قالب های دیگر نیز به چشم می خورد. از او یک مجموعه رباعی با عنوان “عشق به خط اوستایی” نیز در دست انتشار است.
پیش از این نیز انتشارات آرمان شهر از این نویسنده دو کتاب “این جا زمان متروکیست” و “تا سیگار بیست و یکم” که نثرهایی با دغدغه های فلسفی – اجتماعی را در بر دارد منتشر کرده بود.
غزلی از مجموعه “در خواب‏هام کودک غمگینی‏ست”:
من اتفاق!
در آن اتفاق من بودم
من اتفاق؟ نه انگار باغ من بودم
ولی نه…
باغ تو بودی! تو باغ بودی، ها!
در آن سیاه‏تر از یک کلاغ من بودم
ولی تو باغ؟
نه!
شاید اتاق بودی تو
فضای خالی بین اتاق من بودم
فضای خالی بین اتاق؟ گیجم من
فضای خالی بین اتاق من بودم؟
***
مسافر آمده بود از سفر
تو بودی او
که خسته بودی و یک چای داغ من بودم
به یک نشانی دیگر تو را فرستادم
وگرنه آن که گرفتی سراغ من بودم