woolf

اتاقی از آن خود
نویسنده: ویرجینیا وولف
برگردان: صفورا نوربخش
ویراستار: مژده دقیقی
طرح جلد و برگ آرایی: روح الامین امینی
۱۹۱ صفحه
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: بهار ۱۳۹۲
شماره گان: ۱۰۰۰

«اتاقی از آن خود» اثر ویرجینیا وولف نویسنده و منتقد فمینیست انگلیسی در سری “زنان” انتشارات آرمان شهر به بازار کتاب آمد. این کتاب از مشهورترین آثار وولف به شمار می رود و عده ای آن را شکل دهنده جریان نظری فمینیسم می دانند.
خانم نوربخش مترجم کتاب در قسمتی از مقدمه این کتاب نوشته است: «بررسی اتاقی از آن خود در ژانر ادبی مقاله از اهمیت آن به عنوان یک متن فمینیستی نمی‏کاهد، بلکه، به عکس، یادآور می‏شود که موفقیت این نوشته، با توجه به موضوع بسیار حساس و بحث‏انگیز جنسیت خصوصاً در اوایل قرن بیستم، حاکی از مهارت نویسنده‏ای است که قادر است مرزهای تعریف شده و تثبیت شده را در هم بشکند و اصول نگارش را از نو و مطابق با اهداف خود باز آفرینی کند.»
او هم چنین در مورد اهمیت پایگاه نگارشی این کتاب و استفاده وولف از ویژگی های نثر مدرنیستی در مقاله نویسی خاطرنشان می سازد: «اهمیت استراتژی نگارشیِ اتاقی از آن خود تا به آن‏جا است که این کتاب هنوز هم در کلاس‏های آیین نگارش و فن بیان در سطوح متفاوت دانشگاهی تدریس می‏شود. اما از این مهم‏تر اهمیت این کتاب در ایجاد سبک جدیدی در مقاله‏نویسی است. از میان نویسندگان مدرنیست انگلیسی زبان، تنها وولف است که ویژگی‏های نثر مدرنیستی را در مقاله‏نویسی تجربه می‏کند.»