اولین نشست ” کمپین ۵۰% ” در تاریخ ۲۷ ثور ۱۳۸۸ در دفتر مدیوتک برگزار شد. این کمپین به منظور طرح بخشی از مطالبات زنان افغانستان در آستانه دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تشکیل شده است تا با استفاده از فضای انتخاباتی، مطالبات و خواست های نیمی از شهروندان جامعه، زنان، را به گوش جامعه، مسئولان و نامزدهای انتخاباتی برساند و گفتمان «دولت ـ مردانه» را که معمولا در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده زنان و ” انتخابات مطالبه محور “سوق دهیم.

در این جلسه که با تلاوت آیاتی چند از قران شریف آغاز شد، سپس خانم ثریا پرلیکا در مورد مشارکت سیاسی زنان و نحوه تاثیرگذاری آنان در جریان انتخاباتی سخنرانی کردند. ایشان در ادمه صحبت های خود به اهمییت همگرایی زنان در آستانه انتخابات، پرداختند و افزودند ما وقتی  می توانیم قدم در راه تغییرات بگذاریم که همه با هم همگرا باشیم و از فعالیت ها و رویکردهای انحصارگرایانه پرهیز کنیم. و در کنارهمگرایی زنان و جامعه مدنی هر نهادی باید استقلال خود را نیز داشته باشد.

ایشان در ادامه با تاکید بر تطبیق قانون، مذاکرات پشت پرده و غیر شفاف با مخالفان را که زنان و خواستهای آنان را مد نظر قرار نمی دهد، محکوم کردند و در پایان اشاره نمودند درست است که ما سرخورده شدیم اما هر چه ما عرصه را خالی بگذاریم دشمنان آن را بیشتر پر می کنند. وقتی ما احساس مسئولیت نکنیم، صحبت از مطالبات نکنیم و آنها را قدرتمندانه طرح نکنیم و از آنها تعهد نگیریم، هیچ کاری را پیش برده نمی توانیم. یک روز غفلت ما محکومیت صد ساله ما است باید همدیگر را بپذیریم و مطالبات خود را قویاً طرح نماییم.

 در ادامه این جلسه، خانم گلالی حبیب در رابطه با انتخابات و نقش زنان در عرصه های مختلف جامعه سخنرانی کردند. ایشان اشاره نمودند که انتخابات خود نشان از عشق به وطن و رهایی از بحران فعلی است که چگونه چرخ جنگ را متوقف و ارابه های نوسازی و بازسازی و قانون مداری را مجدداً با نیروی مشارکت سیاسی مان به حرکت در آوریم.

ایشان در ادامه افزودند : انتخابات در شرایطی برگزار می شود که قانون اساسی کشور، مردم آن و تعهدات کشور و میثاق های بین المللی به سخره گرفته شده است.

متاسفانه امروز انتخابات افغانستان در شرایطی برگزار می شود که در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاست جنگ و جنگ زدگی و زبان جنگی مواجه ایم. و جامعه و شهروندان دچار بی اعتمادی و بی باوری به دولت و جوامع بین المللی هستند.

ایشان ضمن اشاره به نقش شهروندان در انتخابات اضافه نمودند چطور ما می توانیم مردم و بخصوص زنان را مطمین بسازیم که با رای خود تاثیرگذار خواهند بود. چطور با بحران بی باوری و بی اعتمادی مبارزه کرده می توانیم؟

گرچه زنان بعد از دولت انتخابی به فراموشی سپرده شدند اما این زنان بودند که با حضور فعال خویش، خود را در ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبارز دادند و تا سرحد مرگ برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه کردند.

و در پایان علاوه نمودند بدون مشارکت فعال سیاسی زنان، ترقی، توسعه و نهادینه شدن عدالت اجتماعی و تامین عدالت انتقالی و دستیابی به صلح پایدار شعاری بیش نخواهد بود.

 سپس خانم کاظمیه محقق، خواست ها و مطالبات اولیه این کمپین را قرائت نمودند و حاظرین در جلسه نظرات خود را در باره تک تک این مطالبات ارائه نمودند و در پایان حاظرین نشست بیانیه کمپین ۵۰% را امضاء نمودند.

پس از امضای بیانیه که کمپین آن را گام نخست فعالیت های خود می داند، به منظور پیشبرد اهداف کمپین، ۴ کمیته تشکیل شد که عبارتند از:

۱- کمیته مصاحبه با کاندیداها ( اعضای این کمیته عبارتند از : ثریا پرلیکا، عذرا محسنی، نادیه سلطانی، رحیمه مشخص، مولوده آزاد، لطیفه شجاعی، گلالی حبیب، انیسه پروانی، خانم صافی، دکتر عالمه، صبرینا ثاقب، سخی ارزگانی) مسئول این کمیته خانم گلالی حبیب انتخاب شدند.

۲- کمیته رسانه ها و تبلیغ ( اعضای این کمیته عبارتند از: سید هادی موسوی، ماری نبرد آیین، فرهاد، رقیه هاشمی، نجیبه مرام، نجیبه ایوبی) مسئول این کمیته آقای سید هادی موسوی انتخاب شدند.

۳- کمیته هماهینگی و ترویج در ولایات (اعضای این کمیته عبارتند از : عذرا جعفری، عادله محسنی، شورانگیز داداشی، زین العرب، لیلا عربشاهی) مسئول این کمیته شورانگیز داداشی انتخاب شد.

۴- کمیته جمع آوری امضاء : ( اعضای این کمیته عبارتند از : لیا غضنفر جواد، استاد جلال، نیلاب میری، نیلوفر میری، فرخنده، صدیقی، اقای یعقوبی، تورپیکی نوابی، فاضله، قاری رویا) مسئول این کمیته خانم نیلاب میری انتخاب شدند.

 این کمیته ها در جهت پیشبرد هر چه بهتر امور از تمامی امضا کنندگان آتی این بیانیه خواستارند به این کمیته ها بپیوندند.

 اولین جلسه هماهنگی کمیته کصاحبه با کاندیداها در تاریخ سه شنبه، ۲۹ ثور ۱۳۸۸ ساعت ۳ بعد از ظهر در دفتر تحادیه سراسری زنان افغان برگزار می شود.

تاریخ جلسات هماهنگی سایر گروهها نیز بعد از هماهنگی های لازم به اعضا اطلاع داده خواهد شد.