گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور منتشر شد.

بر اساس گزارش جدید آقای شهید که اولین گزارش وی از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به شمار می آید، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان باعث نگرانی شدید است.

این گزارش تأکید می کند که نشانه‌ای مبنی بر پیشرفت در رفع تبعیض‌های جنسیتی در ایران، و همچنین نقض مداوم حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران به چشم نمی خورد.

 

 

 

 

پیوست‌ها: