توصیه نامه عمومی شماره ۳۰ با عنوان « زنان در پیشگیری از مخاصمه، وضعیت مخاصمه و پس از آن » در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ منتشر شد.

این گزارش به فارسی برگردانده نشده است، برای دیدن متن به بخش انگلیسی مراجعه کرده و این‌جا کلیک کنید.