مجمع عمومی

۱٫ رسما اعلام می‌دارد مردمان سیاره ما از حق صلح برخوردارند؛

۲٫ رسما اعلام می‌دارد که حفظ حق مردمان به صلح و حمایت از تحقق آن تعهد بنیادی هر کشور را تشکیل می‌دهد؛

۳٫ تأکید می‌کند که اعمال برخورداری مردمان از صلح ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های کشورها در جهت حذف تهدید جنگ، به ویژه جنگ هسته‌ای، اجتناب از استفاده از زور در روابط بین الملل و حل اختلاف‌های بین‌المللی از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز بر مبنای منشور سازمان ملل متحد هدایت شود؛

۴٫ از تمامی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کند حداکثر تلاش خود را برای یاری به تحقق حق برخورداری مردمان از صلح از طریق تصویب قوانین مناسب در سطوح ملی و بین‌المللی به عمل آورند.

اعلامیه مربوط به حق مردمان در مورد برخورداری از صلح