A+ A-

آرمان‌شهر

گروه هماهنگی عدالت انتقالی: رهایی بدون قید و شرط طالبان، نقض قانون اساسی

گروه هماهنگی عدالت انتقالی- متشکل از ۲۷ نهاد ملی و بین المللی – با درک حساسیت این برهه سرنوشت ساز و با توجه به موارد گذشته رهایی و عفو بدون قید و شرط اعضای گروههای مخالف مسلح که دوباره به حملات تروریستی ادامه می دهند؛ ابراز نگرانی می نماید و مجدانه از دولت افغانستان و جامعه مدنی، و جامعه جهانی مطالبه می کند:

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

گروه هماهنگی عدالت انتقالی: کشتار غیرنظامیان را پایان دهید و مسببین آن را محاکمه نمایید

گزارش یوناما، علاوه برکشتار و مجروح نمودن غیرنظامیان از سوی مخالفین دولت، از کشته شدن ۴۹۱ فرد ملکی دیگر نیز خبر می دهد که توسط نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان صورت گرفته است.

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ، ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺎﻣورﯾت ھﯾﺎت ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن (ﯾوﻧﺎﻣﺎ) را ﺗﺎ ۱۹ ﻣﺎرچ ۲۰۱۴ ﺗﻣدﯾد ﮐرد. ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑﻧﯾﺎد آرﻣﺎنﺷﮭر در ﮔزارش ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل از اﯾن ﺗﻣدﯾد، دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺷﺎﻣل ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻓرا ﺧواﻧدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد. اﯾن اﻗدام ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دوره اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾش رو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮏ اﻣﻧﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﻧﺎﺗو در ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﻣﮭم اﺳت.

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۲

دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل باید تمام اقدام های لازم برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند

سه شنبه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا ۱۹ مارچ ۲۰۱۴ تمدید کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر در گزارش مشترکی […]

جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۲

گروه هماهنگی عدالت انتقالی: حضور طالبان در قدرت خشونت‌ها را افزایش می‌دهد

اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی روز دوشنبه، ۲۱ حوت، در یک کنفرانس خبری در یک بیانیه مشترک گفتند: «حکومت افغانستان بر تداوم روند صلح با مخالفانش تاکید می‌ورزد و سعی دارد تا با امتیازدهی بیشتر، آن‌ها(شورشیان مخالف دولت) را در قدرت سهیم ساخته و فرصت‌های لازم را برای مخالفان از طریق چارچوب تقسیم قدرت تحت عنوان نقشه راه صلح فراهم سازد. اما، غافل از این‌که طرح تقسیم قدرت، خود مشوق تشدید خشونت است و گراف ناامنی‌ها، خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی نیز افزایش می‌یابد.

پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از اولین جشنواره بین المللی فیلم زنان پشتیبانی می کند

گیسو جهانگیری، مدیر عامل بنیاد آرمان‏شهر ، عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «سینما رسانه ای نیرومند برای رشد آگاهی در باره مشکلات روزمره مردم است، گاهی حتا بدون این که این مشکلات را ببینیم. این جشنواره، که در شرایطی پرخطر و پرچالش برای زنان برگزار می شود، نوید از پیشرفتی مهم می دهد.»

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱

First edition of the First International Women’s Film Festival-Herat

This extraordinary Festival in Afghanistan celebrates 8th March Women’s day with a selection of works of filmmakers from 20 countries. More than 40 national and international media and institutions support this first year’s Festiva

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

دوراول نخستین جشنواره بین‏المللی فیلم زنان – هرات

این جشنواره بی نظیر در منطقه، به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زنان با نمایش منتتخبی از فیلم‏های کارگردان‏هایی از ۲۰ کشور دنیا برگزار خواهد شد.
۴۰ سازمان و رسانه ملی و بین‏المللی حامی این جشنواره هستند.
این جشنواره برای سه روز در قلعه اختیارالدینِ شهر باستانی هرات برگزار خواهد شد.

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

در رابطه به شکنجه و کشتن فجیع یک زن در ولایت میدان وردک

در حالیکه تلاش برای صلح و گفتگو با طالبان به شدت جریان دارد و اقدامات بزرگی در راستای مشارکت سیاسی با طالبان در حال انعقاد میباشد باز هم میبینیم در میان این هیاهوهای سیاسی خشونت های سیستماتیک و تأثرآور علیه زنان به مرحلۀ اجرا گذاشته میشود.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

به مناسبت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

از یازده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. این نقش و حق در قانون اساسی کشور ماده ۲۲ آن به صراحت بیان شده است. این حق ساده بدست نیآمده بلکه حاصل مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور بوده است. زنان افغانستان برای استقرار و استمرار حکومت‏های دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینه‏های سنگین پرداخته‏اند. نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمانها و دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱