A+ A-

آرمان‌شهر

اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به عنوان یکی از نهادهای طرفدار صلح پایدار که لازمه آن رسیدن به عدالت است و صلح توأم با عدالت البته خواست هر انسان آزاد اندیش و آزادی خواه نیز هست در شرایط حساس فعلی وظیفه خود می‌داند تا در رابطه به مسایل کلان ملی که سرنوشت مردم ما را متاثر می‌سازد ابراز نظر کند.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

بیانیه گروه عدالت انتقالی افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان در افغانستان

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یک سال بدین سو پیوسته در رابطه با مسائل حقوق بشر و عدالت انتقالی و حقوق قربانیان فعالیت های چشم گیری را انجام داده است. این گروه که متشکل از ۲۴ نهاد ملی و بین المللی است با همراهی جمع کثیری از قربانیان به ویژه در موارد خاص چون کنفرانس بین المللی لندن، کنفرانس بین المللی کابل، جرگه مشورتی صلح، ترکیب شورای عالی صلح موضع گیری های عدالت خواهانه خود را داشته است. هدف از این هم سویی با قربانیان رساندن صدای آن ها به گوش مسئولان نهادهای دولتی و حامیان بین المللی آن ها و قدمی در تحکیم و تکمیل نمودن برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت افغانستان بوده است.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

جرگه قربانیان برای عدالت «آشتی ملی بدون تامین عدالت ممکن نیست»

از سال های گذشته بدینسو، حدود یک و نیم میلیون افغان در جنگ‌ها و اعمال خشونت بار تلف شده و میلیون‌ها افغان دیگر هم معلول، مجروح و یا بی‌ خانمان شده اند. حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی سخن از مصالحه میزنند، اما مردم چه میخواهند؟ قربانیان جنگ و تخطی های حقوق بشری، خواستار چگونه صلح اند؟

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

بیانیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در رابطه به نتایج برامده از جرگه مشورتی صلح

ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که هدفمان طرح مطالبات صلح دوستان و قربانیان جنگ های پیاپی و بی پایان است، تامین عدالت را برای دستیابی به صلح پایدار ضرورتی انکار ناپذیر می دانیم. ما نیک می دانیم که بدون بررسی موشکافانه گذشته پر درد و رنج و سرشار از خشونت و جنگ، بدون ایجاد بسترهای عملی برای حقیقت گویی، حقیقت یابی و دادخواهی و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت و مصونیت، بدون روشن شدن مسئولیت هر فرد و گروه در این سالها، و جلوگیری از بدست گرفتن سرنوشت ملت توسط ستمگران گذشته و بدون مرهم نهادن بر زخم های گروههای مختلف جامعه برای رسیدن به یک حافظه جمعی مشترک و عادلانه ، نمی توان امید به صلح پایدار در کشورمان داشته باشیم.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

نامه سرگشاده گروه هماهنگی عدالت انتقالی به اشتراک کننده گان کنفرانس کابل

چشم پوشی از عدالت در روند ایجاد صلح نه تنها کمک به ایجاد صلح نمی کند بلکه خود عاملی برای تداوم نا امنی، جنگ و خشونت، می باشد. یکی از دلایل دهه های متمادی و پایان ناپذیر جنگ در افغانستان، بی عدالتی بوده است. ایجاد جامعه ای استوار بر ارزشها و کرامت انسانی مستلزم تعمیق و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی می باشد؛ در حالی که دامن زدن به فرهنگ معافیت و مصونیت و عدم پاسخگویی به جنایات فاجعه بار گذشته و حال و بی اعتنایی به خواست دادخواهانه میلیونها قربانی برجای مانده از دهه های متمادی جنگ نه تنها ما را در مسیر صلح رهنمون نخواهد کرد بلکه بیم آن می رود که شعله های جنگ را افروخته تر سازد.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

بیانیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی به کنفرانس آینده کابل

گروه هماهنگی عدالت انتقالی جرگه قربانیان را در روز ۱۹ جوزا ۱۳۸۹ (۹ مه ۲۰۱۰) برگزار کرد تا خواست های قربانیان جنگ را مطرح کند و از شنیده شدن صدای آنها در هرگونه فرایند صلح پیشنهادی مطمئن شود. در این کنفرانس بیش از یک صد نماینده ی گروه های قربانیان و جنگ زدگان تمام مراحل منازعه در سه دهه اخیر از سراسر افغانستان شرکت داشتند.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

قربانیان را قربانی نکنید: تأمین عدالت، پیش شرط مهم برای صلح پایدار

گروه همآهنگی عدالت انتقالی که متشکل از نمایندگان ۲۴ نهاد ملی و بین المللی جامعه مدنی فعال در زمینهء حقوق بشر و دفاع از حقوق قربانیان جنگ است، به این باور است که صلح پایدار در افغانستان زمانی تأمین خواهد شد که فرهنگ متداول معافیت از مجازات خاتمه یابد و حاکمیت قانون مورد احترام قرار گیرد.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در مورد قانون عفو عمومی

پاسخگویی نه معافیت: تنها قربانیان حق بخشیدن را دارند

“من هیچ گاهی به کسی اجازه نمی دهم که خون شهیدم را ببخشد و یا هم آنرا معامله نماید”.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

بیانیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی خطاب به نامزدان انتخاباتی

ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، می دانیم که بدون بررسی موشکافانه ی گذشته ی پررنج و پر حادثه خود، و نه تنها ۳۰ سال اخیر، بدون ایجاد بسترهای عملی برای حقیقت گویی، حقیقت یابی و دادخواهی و جلوگیری از اینکه ستم گران گذشته دوباره سرنوشت ملت را به دست بگیرند و بدون اینکه مسئولیت هر فرد و گروه در این سال ها روشن نشود و جامعه نتواند زخم های خود را برای رسیدن به یک حافظه جمعی مشترک و عادلانه باز کند و مرهم بیابد، نمی توان امید به صلح پایدار در کشورمان داشته باشیم.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱