A+ A-

فراخوان و بیانیه‌ها

اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در مورد قانون عفو عمومی

پاسخگویی نه معافیت: تنها قربانیان حق بخشیدن را دارند

“من هیچ گاهی به کسی اجازه نمی دهم که خون شهیدم را ببخشد و یا هم آنرا معامله نماید”.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

بیانیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی خطاب به نامزدان انتخاباتی

ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، می دانیم که بدون بررسی موشکافانه ی گذشته ی پررنج و پر حادثه خود، و نه تنها ۳۰ سال اخیر، بدون ایجاد بسترهای عملی برای حقیقت گویی، حقیقت یابی و دادخواهی و جلوگیری از اینکه ستم گران گذشته دوباره سرنوشت ملت را به دست بگیرند و بدون اینکه مسئولیت هر فرد و گروه در این سال ها روشن نشود و جامعه نتواند زخم های خود را برای رسیدن به یک حافظه جمعی مشترک و عادلانه باز کند و مرهم بیابد، نمی توان امید به صلح پایدار در کشورمان داشته باشیم.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

آغاز به کار؛ سند همکاری گروه هماهنگی عدالت انتقالی

گروه هماهنگی عدالت انتقالی متشکل از بیش از بیست سازمان های غیردولتی و نهادهای اجتماعی و مطبوعاتی فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان داخلی و بین المللی است،در سالهای گذشته با توجه به تحمل بیش از سه دهه جنگ و جنایت، امضای قرارداد بن و تصویب برنامه عمل صلح، آشتی و عدالت در افغانستان (برنامه عمل عدالت انتقالی سال ۲۰۰۵) با وجود عقب گرد ها، سد های رسمی و کوتاهی ها، تلاش می کند تا زمینه های لازم را برای رساندن صدای قربانیان، دادخواهی و عدالت، در جامعه پی ریزی کند.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

صد و سومین برنامه گفتگوآرمان شهر: یک قدم تا سقوط؟ بن بست حقوق بشر در افغانستان

به بهانه انتشار گزارش‏های دیده‏بان حقوق بشر و چاپ سه کتاب تازه آرمان شهر «زندان، زندانی و حقوق بشر»، «حقوق بشر بر سر دو راهی – کار مشترکی با فدراسیون بین المللی حقوق بشر» و «شهر و جنگ»

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱