A+ A-

فراخوان و بیانیه‌ها

آغاز به کار؛ سند همکاری گروه هماهنگی عدالت انتقالی

گروه هماهنگی عدالت انتقالی متشکل از بیش از بیست سازمان های غیردولتی و نهادهای اجتماعی و مطبوعاتی فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان داخلی و بین المللی است،در سالهای گذشته با توجه به تحمل بیش از سه دهه جنگ و جنایت، امضای قرارداد بن و تصویب برنامه عمل صلح، آشتی و عدالت در افغانستان (برنامه عمل عدالت انتقالی سال ۲۰۰۵) با وجود عقب گرد ها، سد های رسمی و کوتاهی ها، تلاش می کند تا زمینه های لازم را برای رساندن صدای قربانیان، دادخواهی و عدالت، در جامعه پی ریزی کند.

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

صد و سومین برنامه گفتگوآرمان شهر: یک قدم تا سقوط؟ بن بست حقوق بشر در افغانستان

به بهانه انتشار گزارش‏های دیده‏بان حقوق بشر و چاپ سه کتاب تازه آرمان شهر «زندان، زندانی و حقوق بشر»، «حقوق بشر بر سر دو راهی – کار مشترکی با فدراسیون بین المللی حقوق بشر» و «شهر و جنگ»

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱