A+ A-

شهروند و دموکراسی

سنت و تجدد: رویارویی یا همسویی

بحث سنت و تجدد در افغانستان و تقابل این دو بیش از صد سال سابقه دارد. طی یک قرن اخیر می‏شود گفت بخشی از منازعات، منازعه‏ میان سنت و تجدد بوده است. این مسأله نه تنها در حوزه ی دولت‏داری و سیاست مطرح بوده است، بلکه وارد سایر حوزه‏ها زندگی ما نیز شده است. از شکل گیری احزاب مدرن، تا طرح اقتصاد و فرهنگ مدرن حتا ادبیات و جامعه‏ی مدرن این بحث‏ها سرایت کرده است. اما این بحث بیشتر نیازمند موشگافی و نگاه عمیق‏تر است تا دریافته شود که آیای این دو امکان آشتی با هم دارند یا خیر، چگونه؟

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

اقتصاد بازار در افغانستان

نظام‏های اقتصادی در سراسر جهان بر اساس منطقی بنیان نهاده می‏شوند که با ویژگی‏های اجتماعی و فرهنگی جوامع سازگاری داشته باشد. اما در افغانستان داستان به گونه‏ای دیگر است. سیاستمدارن و ایدئولوژی‏ها هستند که بر اساس سلیقه‏ی شخصی و فشارهای بیرونی نظام‏ها را می‏سازند. همین که دولت‏ها و ایدئولوژی‏ها تغییر کردند نظام‏های اقتصادی نیز یک شبه تغییر می‏کنند. نظام بازار آزاد نیز به صورت یکبارگی به افغانستان وارد شد. زمانی بحث این نظام به عنوان نظام اقتصادی افغانستان مطرح شد که مردم و حتا تحصیل کردگان افغانستان با آن آشنایی نداشتند. این مسأله‏ی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

جوانان، جهانی میان بیم و تردید

جوانان آینده سازان هر کشور‏اند. بسیاری از تحولات در زمینه‏ی توسعه، پیشرفت، رشد و تعالی به سیاست گذاری ها و ظرفیت پروری ‏نسل جوانان و نو جوانان مرتبط است. دولت‏ها بیشتر از هر بخشی در زمینه‏ی رشد و تقویت این نیرو سیاست گذاری می‏کنند. تا بتوانند از این نیرو به عنوان سازندگان آینده کشور بهره ببرند. اما در افغانستان چه گونه است؟ پرسشی است که در این‏جا به نسلی در «جهان بیم و تردید» توصیف شده است. در طول تاریخ افغانستان دولت ها کمتر از هر بخش دیگر به این بخش بی توجه بوده اند و این نسل را به فراموشی سپرده‏اند. تنها در میدان‏های نبرد بوده است این نسل پیش قدم گردیده است.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

آیا دانشگاه‏های افغانستان ظرفیت پرورش نخبگان جامعه را دارند یا خیر؟؛ گفتگوی نه

سطح کیفی آموزش در افغانستان مسأله محوری این کتاب را تشکیل می دهد . دانشگاه‏های افغانستان بعد از سقوط طالبان متقاضیان فراوانی را به خود دید و انبوهی از جوانان این کشور به سوی دانشگاه‏ها قدم برداشتند اما در مقابل دانشگاه‏های کشور از نگاه کیفی آیا ظرفیت نخبه پروری دارند؟ پاسخ به این سوال و کند و کاو در مورد عوامل آن در افغانستان مسأله‏ای مهم و اساسی است که می‏تواند دریچه‏های تازه‏ای را بر روی نظام آموزشی افغانستان و به خصوص دانشگاه‏ها باز کند.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

تهاجم فرهنگی و تاثیر یک ربع قرن مهاجرت؛ گفتگوی هشت

View this publication on CalaméoPublish at Calaméo or browse the library.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

در جستجوی جامعه مدنی: تجارب بین‏المللی و حقیقت‏های محلی؛ گفتگوی هفتم

جامعه‏ی مدنی پیش از «بحث جامعه‏ی مدنی» در افغانستان مطرح شد. مردم به آن اندکترین آشنایی چندانی نداشتند. تنها تعداد معدودی از نخبگان و دانشگاهیانی که از مهاجرت برگشته بودند در باره ی این موضوع مطالعاتی داشتند. با آن که جامعه‏ی مدنی یکی از اصول و ارزش‏های در جهان امروز است، در افغانستان مردم حتا از استعمال دقیق این واژه عاجز بودند. این کتاب در چنین روزگاری به نشر رسیده است و در سدد طرح تجارب بین المللی و حقیقت‏های محلی در این زمینه در افغانستان است.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم؛ گفتگوی ششم

این کتاب متن سخنرانی‏های ششمین گفتگوی آرمان‏شهر را در بر دارد. دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم، از آن دست مقولاتی است که با گذشت زمان مفاهیم و معانی جدیدی را بر خویش می‏افزاید و گاهی برخورد آگاهانه با این مفاهیم سبب می‏شود تا مردم در شناخت آن سریعتر به نتایج مطلوب دست یابند در حالیکه برخورد محافظه کارانه با آن، بحث را دشوارتر می‎سازد.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

چالش‏های آزادی بیان: رسانه‏ها و مطبوعات در افغانستان – گفتگوی پنجم

کتاب «چالش‏های آزادی بیان: رسانه‏ها و مطبوعات در افغانستان» در مورد چالش‏های آزادی بیان، سانسور، نقض آزادی بیان از سوی دولت، رابطه آگاهی شهروندان و حدود آزادی بیان، مشکلات قانونی و ناروشن بودن برخی از اطلاعات، عدم تخصص در زمینه روزنامه نگاری حرفه ای و…. در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ سخن می گوید.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

عدالت اجتماعی در اسلام: سیستم‏های دولت‌داری و مکاتب دیگر – گفتگوی چهارم

کتاب حاضر سعی دارد «عدالت اجتماعی در اسلام، سیستم‏های دولت داری و مکاتب دیگر» را از دیدگاه‏های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد . بنیاد آرمان‏شهر آخرین چهارشنبه‏های هر ماه با شعار “گفتگو، پلی میان نخبگان و شهروندان” نشست هایی را به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم پیرامون واژه‏های اجتماعی – سیاسی که امروز در جامعه و مطبوعات افغانستان مطرح است ، برگزار می کند.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

نقش شهروندان در حقیقت یابی و عدالت جویی – گفتگوی سوم

در کتاب پیش رو، فعالیت‏های کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه عدالت انتقالی و گزارش «صدای مردم برای عدالت» که خواسته‏های مردم را در زمینه تحقق عدالت منعکس می کرد، آمده است. این گزارش بعدا زمینه ساز ایجاد «برنامه عمل دولت برای صلح ومصالحه و عدالت» شد. انتقادات زیادی به برنامه عمل دولت افعانستان وارد است که مهم ترین آن کمرنگ بودن نقش نهادهای مدنی و مردم در تحقق آن است.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱