A+ A-

افغانستان

گفتگو ۵۱: از پارلمان اول تا پارلمان دوم، نقدی بر ساختار شورای ملی در افغانستان

سخنرانان: آقایان سید اسحاق گیلانی نماینده مردم در مجلس اول، دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در مجلس اول و دکتر صاحب نظر مرادی نویسنده و پژوهشگر

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگوی ۵۰: سی سال شعر در سی سال جنگ

به مناسبت بزرگداشت پنجاه سالگی خاتم حمیرا نکهت دستگیرزاده از شاعران بزرگ افغانستان

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگو ۴۹: فراز و نشیب‌های موسیقی ملی در افغانستان

سخنرانان: استاد مهوش (استاد پرآوازه موسیقی افغانستان) و استاد ظاهر هویدا

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگوی ۴۸: واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

شبی با شعر و موسیقی با حضور استاد مهوش و شاعران جوان افغانستان

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگو ۴۷: رویای زنان افغانستان (به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن)

سخنرانان:آقایان استاد سید مسعود استاد دانشگاه کابل ، انجنیر عزیر رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، خانم آرزو قانع فعال جامعه مدنی و از شرکت کنندگان در کنفرانس لندن و آقای اجمل بلوچ زاده مسوول حقوق بشر بنیاد آرمان شهر

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگوی ۴۶: جای خالی جامعه مدنی در کنفرانس لندن؟

سخنرانان:آقایان استاد سید مسعود استاد دانشگاه کابل ، انجنیر عزیر رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، خانم آرزو قانع فعال جامعه مدنی و از شرکت کنندگان در کنفرانس لندن و آقای اجمل بلوچ زاده مسوول حقوق بشر بنیاد آرمان شهر

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگو ۴۵: جلال جلال‌الدین در سرزمین مولانا

همراه با شاعران و اهل فرهنگ و هنر افغانستان

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگو ۴۴: زنان و عدالت

سخنرانان: خانم کارن ویلیامز ( عضو ارشد برنامه های مرکز بین المللی عدالت انتقالی)،آقای عبدالواحد ضیا مبلغ (آمر ارشد پروژه حقوق خانواده مرکز بین المللی حقوق و دموکراسی)، خانم صدیقه نوروزیان (مسوول آموزش در مجتمع جامعه مدنی افغانستان) و خانم داکتر عالمه (هم آهنگ کننده برنامه خدمات مدنی برای صلح d.e.d )

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگو ۴۳: راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی

سخنرانان: خانم عزیزه خیر اندیش مسوول دفتر شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در هرات، آقای مسعود حسن زاده یکی از جوانان فعال در عرصه حقوق شهروندی به همراه بحث آزاد

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگو ۴۲:‌ قربانیان و دادگاه بین‌المللی جنایی

ارائه کنندگان بحث: آقایان اجمل بلوچ زاده و سید جواد دروازیان و خانم شورانگیز داداشی

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱