A+ A-

آسیا

شورای امنیت سازمان ملل باید پرونده سوریه را به دادگاه بین المللی جزایی ارجاع کند

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پاریس، ۱۳ مه ۲۰۱۴ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) ـ شورای امنیت سازمان ملل به بررسی و بحث در باره قطعنامه ای به پیشنهاد فرانسه برای ارجاع پرونده سوریه […]

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره ۶۸ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۸ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره ۶۷ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۷ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره ۶۶ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۶ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره ۶۵ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۵ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره ۶۴ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۴ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

شماره ۶۳ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۳ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر «کمپینِ برای آزادی» را برای سرعت بخشیدن به آزادی ۱۶ تن از اعضای زندانی خود در سراسر جهان آغاز کرد

۲۷ مارس ۲۰۱۴ آغاز «کمپینِ برای آزادی» ForFreedom# فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امروز «کمپینِ برای آزادی» (ForFreedom#) را برای سرعت بخشیدن به آزادی ۱۶ تن از اعضای زندانی خود در سراسر جهان […]

دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

عفو بین الملل: مجازات اعدام ۲۰۱۳: تعداد کمی از کشورها باعث افزایش اعدام ها در جهان شده اند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد: “در ایران، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۳ باز هم افزایش یافت. پس از انتخاب ۱۴ ژوئن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندین تن از زندانیان سیاسی از جمله یک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود این، هیچ نشانه ای از تغییر در اجرای مجازات اعدام در ایران در پی انتخاب او در دست نبود.”

دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

شماره ۶۲ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۶۲ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳