A+ A-

آسیا

جاده های اسفالت شده، میراث مثبت جنگ افغانستان

قبل از سال ۲۰۰۲، افغانستان ۵۰ مایل سرک پخته داشت. با خروج نیروهای بین‌المللی، ۸۰۰۰ مایل سرک پخته به‌جا مانده است. با این حال، براساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، اکثریت این سرک‌ها به‌دلیل مراقبت نشدن، اکنون وضعیت بسیار نامناسب دارند.

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳

شماره ۱۰۳ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎‎

شماره ۱۰۳ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎‎

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

شماره ۱۰۲ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎

شماره ۱۰۲ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎

چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳

شماره ویژه ۱۰۰ – ۱۰۱ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ویژه ۱۰۰ – ۱۰۱ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳

شماره ۹۹ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۹ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳

شماره ۹۸ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۸ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳

شماره ۹۷ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۷ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳

انتشارات آرمان شهر: سیاست نامه زبان و هویت در قلب آسیا

زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. ۹ نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

بیانیه مطبوعاتی سومین دور جایزه بین المللی صلح سیمرغ

بنیاد آرمان شهر / OPEN ASIA برندگان سومین دور جایزه بین المللی صلح سیمرغ را طی مراسم باشکوهی امروز در شهر کابل اعلام کرد. در این دور جشنواره از فعالیت هنرمندان عرصه موسیقی در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان تقدیر به عمل آمد. نام هنرمندانی که تندیس لاجوردین صلح سیمرغ را به خود اختصاص دادند بدین قرار است

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳

شماره ۹۶ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۶ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳