A+ A-

آسیا

شماره ۹۹ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۹ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳

شماره ۹۸ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۸ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳

شماره ۹۷ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۷ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳

انتشارات آرمان شهر: سیاست نامه زبان و هویت در قلب آسیا

زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. ۹ نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

بیانیه مطبوعاتی سومین دور جایزه بین المللی صلح سیمرغ

بنیاد آرمان شهر / OPEN ASIA برندگان سومین دور جایزه بین المللی صلح سیمرغ را طی مراسم باشکوهی امروز در شهر کابل اعلام کرد. در این دور جشنواره از فعالیت هنرمندان عرصه موسیقی در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان تقدیر به عمل آمد. نام هنرمندانی که تندیس لاجوردین صلح سیمرغ را به خود اختصاص دادند بدین قرار است

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳

شماره ۹۶ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۶ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳

مراسم اعطای تندیس سومین جایزه صلح سیمرغ

بنیاد آرمان شهر افتخار دارد برگزیدگان سومین جایزه بین المللی صلح سیمرغ را همزمان با ۱۸ سالگی این سازمان اعلام دارد. در این مراسم ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ۳۵ هنرمند برنامه اجرا […]

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳

شماره ۹۵ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۵ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳

شماره ۹۴ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۹۴ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳

برندگان مسابقه: دومین جشنواره بین‏ المللی فیلم زنان – هرات

افغانستان

در بخش داستانی

مقام اول: فیلم رویای دریا ساخته جلیل حسینی

مقام دوم: فیلم آخر داستان ساخته غفار آزاد

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳